بررسی سطوح مختلف تنش شوری بر روی جوانه زنی ارقام گلرنگ

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 801

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPDSA01_106

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1393

Abstract:

شوری یکی از مهمترین عوامل محیطی است که جوانه زنی و استقرار گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می دهد. بهه منظوربررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی گلرنگ، آزمایشی به صورت بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصهادفی در 3 تکرار درآزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتور اول شامل 2 رقم گلرنگ )رزقان و سینا و فاکتور دوم پنج سطح شوری کلرید سدیم 0و4و8و12و16 دسی زیمنس بر متر بود. صفات درصد جوانه زنی، درصد جوانه های نرمال، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ریشه چه ، نسبت وزن ریشه چه به ساقه چه ، مدت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ها نشان داد که بین سطوح تنش شوری بجز صفت وزن خشک ریشه سایر صفات در سطح احتمال 1 درصد معنی دار، بهین ارقام مورد آزمایش از نظرصفات طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، مدت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی اختلاف معنی دار و بهین اثهر متقابل رقم درشوری صفت طول ریشه اختلاف معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح تنش شوری و ارقام نشان داد که رقم سینا از نظر طول ریشه چه، سرعت جوانه زنی، مدت جوانه زنی نسبت به رقم زرقان برتری دارد و رقم زرقان از نظر صفت وزن خشک ساقه چه و مدت جوانی زنی نسبت به رقم سینا بهتر بود

Authors

حسین وطن دوست

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

احمد توبه

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

شهرام عزیزی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سلیم فرزانه

ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :