مدلسازی سیستم تولید همزمان (CCHP) با استفاده از انرژی نو در نرم افزار TRNSYS

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,376

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME22_501

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393

Abstract:

یک راهکار اساسی برای کاهش مصرف انرژی و نیز کااهش آلاینده های زیست محیطی، استفاده از سیستمهای جدید تولید همزمان سرما، گرما و توان میباشد. همچنین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در جهت برطرف نمودن انواع نیازمندی ها به انرژی به این مهم کمک قابل توجهی میکند. درحاضر مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولید همزمان سرما، گرما و توان با استفاده از نرم افزار مناسب TRNSYS انجام شده است. این سیستم شامل کلکتور خورشیدی صفحه تخت به عنوان پیش گرم کن آب ورودی، یک هیتر گرمایی به عنوان جبران گرمای مورد نیاز، یک منبع ذخیره آب گرم و یک چیلر جذبی LiBr می باشد. پارامترهای مختلف جوی موثر بر سیستم همچون شدت تابش خورشید و دمای محیط را در طول یک سال اندازه گیری شده و به نرم افزار معرفی می گردد و سپس با توجه به مساحت کلکتور خورشیدی میزان انرژی موردنیاز برای مخزن ذخیره و همچنین دبی عبوری بهینه از کلکتور و حجم مخزن مناسب برای سیستم تعیین می گردد. بررسی نتایج مشخص می کند که با افزایش مساحت کلکتور مقدار انرژی حرارتی موردنیاز سیستم افزایش یافته و مقدار نیاز سیستم به گرم کن کمکی کاهش می یابد. دبی بهینه برای سیستم 2000kg/hr به دست آمد و رابطه مستقیمی بین اندازه کلکتور ، دبی بهینه و حجم مخزن ذخیره به دست آمده است.

Authors

محمد حسین شفیعی میم

استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

محمد حجتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان،