نقش تمایزیافتگی خود و سبک های دلبستگی در پیش بینی طلاق عاطفی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,415

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TALAGH01_036

تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1393

Abstract:

طلاق عاطفی یکی از آسیب های پنهان در خانواده است که کم تر به آن توجه شده است، شناسایی عوامل مرتبط با آن می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در حد امکان از بروز این پدیده آسیب زا جلوگیری کنند. باتوجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به تعیین نقش تمایزیافتگی خود و سبک های دلبستگی در پیش بینی طلاق عاطفی پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین مراجعه کننده به دادگاه های طلاق، مراکز مشاوره در کلانتری ها و مراکز مشاوره شهر خرم آباد در سال 92- 1391 بودند. نمونه ای به حجم 251 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. شرکت کنندگان به پرسشنامه های تمایزیافتگی خود اسکوورن، سبک های دلبستگی AAI و طلاق عاطفی گاتمن پاسخ دادند. داده های دریافتی توسط ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار آماری SPSS19 مورد تحلیل قرار گرفت.تحلیل داده ها نشان داد که از میان مولفه ها ی تمایزیافتگی، گسلش عاطفی، جایگاه من و واکنش عاطفی و از بین سبک های دلبستگی، سبک ایمن و سبک آشفته - سردرگم قادرند به شکل معناداری طلاق عاطفی را پیش بینی کنند (0/001 > p) طلاق عاطفی یکی از آسیب زاترین عامل ها برای خانواده ها است که ممکن است به طلاق واقعی هم منجر شود. باتوجه به یافته های این پژوهش، به مشاوران خانواده پیشنهاد میگردد که هنگام مراجعه زوجین دچار به تعارض های خانوادگی نقش تمایزیافتگی و سبک های دلبستگی را در نظر داشته باشند.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسکیان، پرستو.(1384. بررسی سیکدرام بر افزایش تمایزیافتگی خود فرد از ...
 • باستانی، سوسن؛ گلزاری محمود، روشنی، شهره. طلاق عاطفی: علل و ...
 • بخارایی، احمد(1386). جامعه شناسی زندگی های خاموش در ایران(طلاق عاطفی)، ...
 • بشارت، محمد علی، گلی نژاد، محمد علی، اصغراحمدی. (1382).بررسی رابطه ...
 • بروین، ستار؛ داوودی، مریم، محمدی، فریبز. عوامل جامعه شناختی موثر ...
 • معلمانستاهلشاغلد رآموزشوپرورششهرشهر یا ر پا کنامکارشناسیارشد، تهران:دانشکدهروانشنا سیوعلومتربیتی ا د ...
 • عیدی رقیه، خانجانی زینب(1386). بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر میزان ...
 • فردوسی پور، سیما. (1384).آسیب شناسی خانواده، دوره علمی-کاربردی پودمانی(مدیریت خانواده). ...
 • گلدنبرگ، ایرنه گلدنبرگ، هربرت.(2003). خانواده‌درمانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی براواتی، ...
 • دمانی، مهدی، هاشمی، تورج، قاسم زاده، ابوالفضل، ماشینچی عباسی، نعیمه، ...
 • عیمه، کهولت؛ چوکار، بهرام. رابطه‌ی سبک های دلبستگی و شادی ...
 • Bowen, M. (1978). The use of family therapy in clinical ...
 • Hazan, C., & Shaver, P. (2005). Romantic love conceptualized as ...
 • Johnson, gal.(2005). Non verbal communic ation and Self Differentiatio. Family ...
 • Malden, D.C., &Finkel, E.J. (2010). Motivation for promotion and prevention ...
 • Murdock, Nancy. _ and Gore, Paul. A. (2004).Stress, Coping, and ...
 • zmen, O., & Attic, G.(2010). Attachment styles and marital adjustment ...
 • Popko, O. P. (2002). Bowen theory: A study of differentiation ...
 • Simpson, J. (2009). Influence of attachment styles on romantic relationships. ...
 • Skowron EA. (2000). The role of differentiation of self in ...
 • Skowron, E. A., & Dandy, A. K. (2004). Differentiation of ...
 • Young J, Klosko J, Weishaar M. Schema therapy: A practitioner's ...
 • نمایش کامل مراجع