طراحی اقتصادی پروفایل های خطی ساده

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 986

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJIE-24-4_002

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393

Abstract:

نمودارهای کنترل ابزاری قوی برای پایش فرایندها می باشند، طراحی نمودارهای کنترل معمولا از دو طریق آماری و اقتصادی انجام می گیرد. گاهی یک رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیرمستقل که پروفایل نامیده می شود، برای پایش فرایند تعریف می شود. با اینکه روشهای مختلفی برای پایش پروفایلها گفته شده است اما برای طراحی اقتصادی آنها راهکاری ارائه نشده است، طراحیاقتصادی پروفایل ها به دلیل تعدد نمودارهای مورد استفاده در اغلب روشهای پایش آن و در نتیجه تعداد زیاد پارامترها و همچنین متفاوت بودن برخی از مفاهیم چشمگیر می گردد . در این مقاله برای یکیاز روشهای پایش که از سه نمودار کنترل EWMA به صورت همزمان استفاده می کند ، مبحث طراحی اقتصادی مطرح گردیده و تابع هزینه مدل شده، علاوه برآن متوسط طول دنباله با استفاده از روشزنجیره مارکوف توسعه داده شده است . در انتها یک مثال عددی بررسی شده و پس از حل با روش جست و جوی نلدر- مید ، پارامترهای بهینه محاسبه شده اند.

Authors

عباس سقایی

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سیدمحمدتقی فاطمی قمی

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سعید جابری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر -