کاربرد مدل تصحیح خطای تقاضای مواد غیر خوراکی مناطق شهری ایران

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 752

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_1091

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

Abstract:

یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی افزایش رفاه در جامعه می باشد از جمله شاخص های مهم رفاه می توان ترکیب کالاهای مصرف خانوارها در طی زمان نام برد. در علم اقتصاد، کالاها بر اساس کشش درآمدی تقاضای آنها به کالاهای لوکس، ضروری و پست تقسیم می کنند. هرگاه در سبد مصرفی خانوارها بیشتر کالاها جزء کالاهای ضروری و پست باشد، این امر دلالت بر بهبود وضعیت مصرف خانوارها و افزایش رفاه آنها می باشد. به همین منظور در این مقاله با استفاده از داده های مخارج خانوار شهری به بررسی تقاضای پوشاک، کفش، مبلمان و اثاثیه ثابت، فرش و کفپوش و ظروف و لوازم آشپزخانه پرداخته شده است. داده های مورد بررسی مخارج خانوار شهری از سال 1367 تا 87 است برای تخمین از روش (SUR) از مدل تصحیح خطا (ecm) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در مناطق شهری، گروههای کفش، پوشاک، مبلمان و اثاثیه ثابت و فرش کالاهای لوکس می باشد گروههای پوشاک، کفش، مبلمان و اثاثیه ثابت، فرش پرکشش بوده این موضوع بیانگر اینست که اصلاح الگوی مصرف بااستفاده از اهرم قیمت می تواند موثر باشد و گروه ظروف و لوازم آشپزخانه بی کشش می باشد این موضوع نشاندهنده اعمال مدیریت بهینه تقاضا با استفاده از متغیرهایی مثل رشد، فعالیت های تولیدی و نرخ رشد امکان پذیر می باشد. طبقه بندی D11, C22, R22 :JEL

Keywords:

Authors

ابوالقاسم اثنی عشری

دانشیار پایه ۳۰ عضو هیئت علمی پیام نور بابل

راضیه یوسف آملی

کارشناس ارشد اقتصاد مدرس پیام نور