CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی

عنوان مقاله: بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی
شناسه (COI) مقاله: EME02_1584
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

رویا آل عمران - استادیار و عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران.
نازلی رزمی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران.

خلاصه مقاله:
ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که میتواند موجب جلب سرمایه، انتقال فنآوری، آموزش نیروی انسانی، مدیریت علمی و در نهایت دریچهای به سوی توسعه اقتصادی شود. به همین علت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سعی در رهایی از توسعهنیافتگی از طریق ایجاد مناطق آزاد داشتهاند . سرمایهگذاری بخش بزرگی از مخارج کل را شامل میشود و اثر قابل توجهی بر تقاضا دارد. از سوی دیگر سرمایهگذاری نقش مهمی بر عرضه و تولید دارد زیرا بیانگر افزایش موجودی سرمایه و به سبب آن افزایش تولید است. مناطق آزاد میتوانند به عنوان عامل و راهبردی مناسب در جهت سرمایه گذاری، رشد و پیشرفت در کشور نقش بازی کنند. هدف از این تحقیق بررسی نقش این مناطق در توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی است که به روش تحلیلی مروری صورت میگیرد. - نتایج حاکی از آن است که معرفی پتانسیلهای مناطق آزاد از طریق تفکر سیستماتیک و شناساندن این قابلیتها سبب توسعه سرمایه گذاریها میشود.

کلمات کلیدی:
مناطق آزاد، توسعه سرمایهگذاری، توسعه اقتصادی، بهرهوری سرمایه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/286684/