شناسایی اتوماتیک زنجیره تلرانسی در طراحی چارت تلرانسی تولید به کمک کامپیوتر

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,192

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME15_066

تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1386

Abstract:

طراحی چارت تلرانسی یکی از مراحل طراحی فرآیند تولید انبوه قطعات ماشینکاری، جهت اطمینان از دستیابی به ابعاد و تلرانسهای قطعه کار طراحی شده میباشد . مساله انباشت تلرانس در تولید انبوه پس از اینکه مهندسین فرآیند، سرعت تولید و کاهش هزینه را معیار اصلی طرحریزی فرآیند تولید قرار دادند، به طراحی چارت تلرانسی جهت تحلیل تلرانسهای تولید منجر شد . چارت تلرانسی یک ابزار تحلیل تلرانس جهت اطمینان از دستیابی به ابعاد و تلرانسهای طراحی قطعه، تعیین ابعاد و تلرانسهای تولید، و محاسبه ابعاد و تلرانسهای ماده خام اولیه جهت تولید قطعه نهایی میباشد . تحلیل تلرانس شامل سه مرحله اصلی شناسایی زنجیره تلرانسی، محاسبه ابعاد و تلرانسهای کاری و اعمال حداقل ماده قابل براده برداری جهت دستیابی به ماده خام نهایی میباشد . در قطعات پیچیده با ابعاد طراحی زیاد، شناسایی زنجیره تلرانسی و انجام محاسبات مربوط به ابعاد و تلرانسهای کاری و همچنین اعمال حداقل ماده قابل براده برداری به صورت دستی زمان بر بوده و احتمال خطا در محاسبات بالا میباشد . لذا اتوماسیون هر کدام از مراحل تدوین چارت تلرانسی زمان مورد نیاز برای تحلیل تلرانسها را بسیار کاهش داده و احتمال خطا را از بین میبرد . در کار حاضر روشی ماتریسی با استفاده از مدل سطح - زنجیره برای کامپیوتری کردن شناسایی زنجیره تلرانسی ارایه شده است . نتایج تست نرمافزار ساخته شده روی قطعات مورد آزمایش، شناسایی دقیق زنجیره تلرانسی را در زمان کوتاهی نشان میدهد . بعلاوه این نتایج که به فرم ماتریسی ارایه شدهاند قابل استفاده در مراحل بعدی اتوماسیون طرح ریزی فرآیند تولید و ایجاد معادله خطی جهت توزیع بهینه تلرانسهای تولید می - باشند

Keywords:

Authors

علی لاسمی

کارشناس ارشد مهندسی ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعت

بهروز آرزو

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر