بررسی اثر عصاره سنبل الطیب بر رفع افسردگی ناشی ازآسم دررت

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 983

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNCMB01_153

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

Abstract:

آسم یک بیماری التهابی است که سلولها با آزاد کردن میانجی های التهابی موجب انقباض مجاری تنفسی می گردند که مشخصه بیماری آسم است. از عوارض ثانویه این بیماری به دلیل مزمن بودن آن، افسردگی است. در رابطه با خواص دارویی سنبل الطیب از جمله خاصیت ضد افسردگی آن مطالعات گسترده ای صورت گرفته است. تحقیقات اخیر بر استفاده از عصاره آبی_الکلی ریشه سنبل الطیب بعنوان یک داروی گیاهی که نسبت به داروهای سنتزی اثرات جانبی مضر به مراتب ناچیزی دارد در رفع این افسردگی است. در این مطالعه 24 سر رت نژاد ویستار به 3 گروه کنترل ، آسمی و آسمی تحت درمان با عصاره سنبل الطیب با دوز mg/kg200 تقسیم و مورد آزمایش قرار گرفتند. رتها جهت مبتلا شدن به آسم تجربی اوآلبومین تزریقی و استنشاقی را دریافت نمودند. حیوانات گروه کنترل بجای اوآلبومین محلول سالین را دریافت کردند. نمونه های گروه تحت درمان نیز همزمان با القاء آسم تجربی عصاره سنبل الطیب را بمدت 30 روز به صورت درون صفاقی دریافت نمودند. برای ارزیابی تحرک نمونه ها و تعیین میزان افسردگی، از تستهای رفتاری open field و forced swimming test استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار spss انجام گرفت و جهت مقایسه نمونه های گروه کنترل ، آسمی و آسمی تحت درمان با عصاره سنبل الطیب( 0.05>p ) بعنوان اختلاف آماری محسوب گردید.

Authors

فریبا چمن

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

علی نعمتی

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

محمدحسین بسکابادی

عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی مشهد

سیدمحمود حسینی

عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی مشهد