بررسی توانایی صدف دریسنیده پلی مورفا در کاهش غیرمستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 608

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WWJ-18-61_008

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

Abstract:

صدف زبرا ماسل از خانواده دریسنیده و گونه پلی مورفا به دلیل تراکم بالای جمعیتی ، قادر است حجم بالایی از آب را فیلتر نماید. در این تحقیق میزان کاهش غلظت نیترات و فسفات توسط سه توده صدف (20، 40 و 60 گرم) تحت آزمایش های فیلتراسیون (از طریق کشت توأم فیتوپلانکتون کلرلا و سندسموس) و جذب غیرمستقیم نیترات و فسفات در سیستم باز و بسته قرار گرفت و این آزمایش ها 3 تا 10 بار ، تکرار گردید. در سیستم باز و بسته ، بین وزن توده های صدف و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات همبستگی مثبت دیده شد (R2=0.99) و بین غلظت نیترات و فسفات در ورودی فاضلاب و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات ، همبستگی منفی مشاهده گردید (R2=0.97) . با افزایش وزن توده های صدف ، در سیستم باز به طور متوسط میزان جذب نیترات 0/08 تا 0/2 میلی گرم بر لیتر و میزان جذب فسفات 0/02 تا 0/04 میلی گرم بر لیتر به ازای وزن خشک توده صدف می باشد و در سیستم بسته میزان جذب نیترات 0/03 تا 0/11 میلی گرم بر لیتر و میزان جذب فسفات 0/01 تا 0/02 میلی گرم بر لیتر به ازای وزن خشک توده صدف می باشد . بنابراین کارآیی این صدفها در کاهش غلظت نیترات و فسفات به ویژه در خصوص فسفات ، پایین می باشد و برای تصفیه فاضلاب شهری مناسب نمی باشند.

Authors

لیلی غلام حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

آرش جوانشیر

استادیار دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

امیرحسام حسنی

استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی