ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی تاثیر محل برداشت ریزنمونه و رقم بر پینه زایی ارقام مختلف خرما (برحی، مرداسنگ و مضافتی)

Year: 1390
COI: IBRC01_038
Language: PersianView: 352
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

رسول اعتمادی پور - مربی گروه باغبانی دانشگاه هرمزگان
رضا فتوحی قزوینی - استاد گروه باغبانی دانشگاه گیلان
یوسف حمید اوغلی - دانشیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان

Abstract:

با توجه به تقسیم سلولی و رشد بطئی سلولهای خرما مشابه سایرگیاهان درختی چند ساله، ا نتخاب ریز نمونه از ناحیه مریستم انتهاییتنه جوشهای 4- 3 ساله و بررسی تأثیرمحل برداشت ریز نمونه درسه رقم تجاری خرما بر تولید بافت پینه به عنوان گام اساسی و اولیه،ضروری است. برای کنترل آلودگیهای سطحی قطعات مریستمی، ازمحلول وایتکس ) 25 / 5 هیپوکلریت سدیم( در غلظتهای 10 ، 20،30 ،40 ، 50 و 60 درصد و برای کنترل آلودگیهای باکتریایی با شناساییاولیه که گرم منفی و میلهای شکل کوتاه بودند از آنتی بیوت کیهای آمپیسیلین ) Ampicillin (، اریترومایسین ) Erythromycin (، جنتامایسین)Gentamycin (، کانامایسین ) Kanamycin ( و تتراسا یکیلینTetracyclin( ( در غلظتهای 20 ، 40 ، 80 و 100 میلی گرم در لیترهمراهبا محیط کشت، استفاده شد. ریز نمون هها از سه ناحیه مریستم انتهایی وسرآغازه های برگی هر رقم پس از تهیه برشهای م کیروسکپی استخراجشدند و روی محیط کشت موراشیگی و اسکوک ) MS ( دارای 5/ 452م کیرومول دی کلروفنوکسی است کی اسید ) D-2,4 ( و 7/ 14 م کیرومول-2 ایزوپنتنیل آدنین) 2iP ( و 3 گرم درلیترذغال فعال کشت شدند. در اینمطالعه غلظت 40 در صد وایتکس با اختلاف معنی داری نسبت به سایرغلظتها، آلودگی های سطحی را تا 94 درصد با کمترین میزان سوختگی،کنترل کرد. از میان آنتی بیوت کی های به کار رفته افزودن جنتامایسین ویا کانامایسین با غلظت 100 میلیگرم در لیتر به محیط کشت، موجب ازمیان رفتن آلودگی باکتریایی در حدود 65 تا 80 درصد گردید. بیشترینپینه زایی از کشت درونیترین قسمت مریستم انتهایی به میزان 51 / 448میلی گرم حاصل شد. رقمهای برحی، مضافتی و مرداسنگ به ترتیببیشترین میزان تولید پینه را پس از 3 ماه داشتند.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is IBRC01_038. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/294144/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
اعتمادی پور، رسول و فتوحی قزوینی، رضا و اوغلی، یوسف حمید،1390،بررسی تاثیر محل برداشت ریزنمونه و رقم بر پینه زایی ارقام مختلف خرما (برحی، مرداسنگ و مضافتی)،National Congress of genetic resources and biodiversity،Tehran،https://civilica.com/doc/294144

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 3,294
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support