اثر مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانه

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 637

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT10_123

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393

Abstract:

به منظور مقایسه تأثیر مقدار کود نیتروژن بر روی تولید علوفه سبز سه گیاه علوفه ای تابستانه شامل سورگوم ،(Sorghum bicolor L. cv. speedfeed) ، ذرت (Zea mayz L. cv. SC.704) و ارزن مرواریدی (Pennisetum americanum cv. nutrifeed) در یک سیستم کشت دوگانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. نتایج نشان داد که در هر سه گیاه مورد بررسی افزایش مقدار کود نیتروژن موجب افزایش عملکرد علوفه شد. به طوری که کشت ارزن با دریافت 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بالاترین میزان علوفه تر را تولید نمود . از آن جا که مصرف بیش از 200 کیلوگرم در هکتار نسبت برگ به ساقه را در هر سه گیاه کاهش می دهد. بنابراین می توان کشت ارزن یا سورگوم را با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن برگزید. ارزن و سورگوم در این سطح کودی به ترتیب 72/4 و 73/5 تن در هکتار علوفه سبز تولید نمودند. برتری علوفه سبز ارزن و سورگوم نسبت به ذرت در این سطح کودی به ترتیب 10 و 12 درصد بود. در نهایت با توجه به مزیت های سورگوم و ارزن نسبت به ذرت به ویژه از لحاظ تحمل شرایط نامساعد مانند کم آبی و حاصلخیزی ضعیف خاک، به نظر می رسد در این گونه موارد جایگزینی ذرت با سورگوم و ارزن مناسب باشد. البته بالاتر بودن نسبت برگ به ساقه و درصد پروتئین خام علوفه ارزن نسبت به سورگوم امتیاز دیگری برای ارزن محسوب می شود.

Authors

شیوا خالص رو

دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس

مجید آقاعلیخانی

استادیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس

سیدعلی محمد مدرس ثانوی

دانشیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس