انتخاب الگوی مناسب انفجار با استفاده از روش تخصیص خطی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,192

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMSM01_005

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1393

Abstract:

عملیات آتشباری یکی از بخشهای بسیار مهم فنی و اقتصادی در پروژه های مختلف معدنی است و انتخاب الگوی انفجار نامناسب برای آن، افزایش هزینهها و مشکلات عملیاتی در مراحل بعدی استخراج را به دنبال دارد. برای داشتن یک عملیات آتشباری موفق، علاوه بر حصول خردایش مناسب توده سنگ، کمینه بودن عوارض ناشی از انفجار نظیر میزان پرتاب سنگ، لرزش هوا و زمین و عقب زدگی نیز حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق از داده های 5 معیار خرج ویژه، حفاری ویژه، پرتاب سنگ، عقب زدگی و متوسط ابعاد خردایش برای 27 الگوی آتشباری انجام شده در معدن مس سونگون، جهت انتخاب الگوی انفجار مناسب با روش تخصیص خطی استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده، الگوی انفجاری با مشخصات بار سنگ 3/5 متر، فاصله ردیفی 4/5 متر، میران گل گذاری 3/8 متر و طول چال 12/1 متر به عنوان مناسبترین الگو در معدن مس سونگون پیشنهاد گردید. نزدیکی مشخصات الگوی انفجار انتخابی به مشخصات الگوی انفجار فعلی مورد استفاده در معدن مس سونگون بیانگر اعتبار بالای روش پیشنهادی برای انتخاب الگوی مناسب انفجار در معادن می باشد.

Keywords:

Authors

المیرا تجویدی عصر

دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

محمد حیاتی

دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

رضا خالوکاکایی

استاد مهندسی استخراج معدن؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

محمد عطایی

استاد مهندسی استخراج معدن؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران