ارزیابی تاثیر ابعاد خوراک و بار خردکننده بر پارامترهای هندسی ذرات تولیدی در آسیای گلوله ای

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 613

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMSM01_135

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1393

Abstract:

مورفولوژی از مهمترین پارامترهای پیش بینی رفتار ذرات محسوب می شود که پارامترهای مختلفی در حین خردایش بر آن تأثیر گذار می باشند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر ابعاد خوراک و بار خردکننده آسیای گلوله ای بر پارامترهای هندسی گردی (circularity)، نسبت ابعاد (aspect ratio) و گردشدگی (roundness) محصولات می باشد. طبق نتایج بدست آمده، مقدار گردی با افزایش اندازه محصول افزایش می یابد و گلوله ها در ابعاد بزگتر محصول خوراک درشت دانه، توانایی بیشتری در از بین بردن لبه های تیز با مکانیزم سایش دارند. با افزایش اندازه طبقات سرندی، نسبت ابعاد خوراک درشت دانه روند صعودی و خوراک ریزدانه تغییر چندانی نکرده است. همچنین، محصول خوراک درشت دانه در طبقات سرندی پائین گردشدگی بیشتری نسبت به خوراک ریزدانه از خود نشان داده اند.

Authors

سیدفرهاد موسی کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد کارآموزیان

استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

مهدی محسنی

دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمدرضا توکلی محمدی

دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران