همنوازی رسانه های جمعی شهری و رسانه های نوین شهرون مدار در مدیریت استراتژیک فرهنگی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 672

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATRISEF01_014

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

Abstract:

مدیریت استراتژیک فرهنگی، یعنی آگاهی همه جانبه از تغییر و تحولات محیطفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، منطقه ای و بین المللی با رویکرد آینده نگربه منظور تدوین، طراحی، مدل سازی، سیاست گذاری و برنامه ریزی جامعفرهنگی (با درک واقعیت ها، محدودیت ها و منابع موجود) به منظور نیل بهاهداف و آرمان های نظام فرهنگی. در این راستا، رسانه های سنتی و نوین بهعنوان نهادهای تأثیرگذار بر قدرت اقتصادی، سیاسی، اداری امروز، باید بتواننداز یک سو زمینه پاسخ گویی و اثربخشی مدیریت استراتژیک فرهنگی را فراهمآورند و از سوی دیگر مشارکت مردم در فرایند مدیریت استراتژیک فرهنگی رابرانگیزانند. اما رسانه های جمعی و رسانه های نوین شهروندمدار به عنوانرسانه های مکمل رسانه های شهری چگونه می توانند با تأثیر بر محورهای زیر درمدیریت استراتژیک فرهنگی سهیم شوند:۱. مشارکت شهروندان در فرایند سیاست گذاری شهری و اثربخش کردنراهبردهای مدیریت استراتژیک فرهنگی؛۲. جریان آزاد اطلاعات، به عنوان لازمه شفافیت و مشارکت شهروندان درمدیریت استراتژیک فرهنگی؛۳. اعمال مناسب رهبری مدیریت استراتژیک فرهنگی؛۴. فرهنگ سازی برای مدیریت استراتژیک فرهنگی؛۵. پاسخ گویی مدیریت شهری و نیز نقد جایگاه و کارکردهای نهادهای مدیریت،تصمیم گیرنده و سیاست گذار شهری

Authors

محمد سلطانی فر

عضو هیئت علمی و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی