بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,441

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMMS03_343

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

Abstract:

با توجه به تغییرات سریع و افزایش شدت رقابت میان سازمان ها و به دلیل نیاز سازمان ها به سازگاری خود با تغییرات و نیازهای محیطی ، مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در سطح سازمان اهمیت و ضرورت قابل توجهی یافته است . پرداختن به مدیریت دانش بدون ساختار مناسب و حمایتی امکان پذیر نیست . سازمان ها باید ساختارهایی را بپذیرند که در آن ها اجازه دهد تا حد امکان دانش بیشتری را خلق و انتقال دهند. درکنار این موضوع، سرمایه اجتماعی نیز به عنوان یکی از مزیتهای اصلی برای حیات سازمانها محسوب می شود. سرمایه اجتماعی می تواند بستر مناسبی را برای بهره برداری نیروی انسانی در سازمان فراهم کند تا منابع انسانی با مشارکت بیشتر ، اعتماد متقابل و افزایش دانش حرفه ای خود ، قادر به انجام تعهدات خود در برابر سازمان باشند . هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی در استانداری استان گلستان می باشد . روش تحقیق مورد استفاده از نظر ماهیت مسئله و نوع هدف، علمی کاربردی و از نظر شیوه و روش تحقیق، توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان استانداری استان گلستان به تعدا 420 نفر بوده که از این تعداد 221 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه ساختار سازمانی ( استیفن پی رابینز ) و سرمایه اجتماعی(پاتنام) استفاده شده و پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون نرمالیته ، آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد . نتایج حاصل نشان می دهد بین ابعاد مدیریت دانش شامل فرهنگ ، فن آوری ، فرآیند عمل و سیاسهای مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی ، رابطه مثبت و معناداری برقرار می باشد.

Authors

طیبه فرخی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول ، گروه مدیریت ، علی آبادکتول ، ایران

محمدباقر گرجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول ، گروه مدیریت ، علی آبادکتول ، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • - آرمسترانگ، مایکل (1381)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای ملی)، ...
 • - الوانی، سید مهدی (1378) _ _ نقش مدیریت در ...
 • - الوانی، سید مهدی و شیروانی، علیرضا (1383)، سرمایه اجتماعی ...
 • -پریرخ، مهری(1382) مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت ... [مقاله ژورنالی]
 • -داونپورت، توماس اچ و پروساک لارنس 1379)، مدیریت دانش _ ...
 • - Brehn , J . & Wendy . R . ...
 • -Davenport , T . H . & Prusak , L ...
 • -Delong d . w and I. fahey . (2000) , ...
 • -Ellis, R. (2003) Task-based Language Learning and Teaching .oxford : ...
 • -Kelly rainer , I _ freim turban Richard . E ...
 • -Lee, Robert (2001) , social capital and business and management ...
 • -Mayfiled , Robert . d _ (2008) _ organizational culture ...
 • -O'Dell , C _ & Grayson , J . C ...
 • -Smedlund , Anss (2008) , The knowledge system of a ...
 • نمایش کامل مراجع