کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,823

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSC22_004

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1386

Abstract:

در این مقاله، ابتدا سیستم کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد معرفی شده است . سپس معایب سیستم قبلی از قبیل کندی سیستم کنترل سطح درام، مشکل مکانیکی والوها، لختی والوها و عملکرد غیر خطی عملگر والو توضیح داده شده است . در ادامه پدیده های Priming وHammering و مشکلاتی که در صورت لحاظ نشدن آنها در سیستم پیش خواهد آمد، بیان شده است . پس از بیان اشکالات سیستم، از روش تبدیل لاپلاس و همچنین از طریق نرم افزار MATLAB و الگوریتم n4sid توابع تبدیل سیستم محاسبه شده و نتایج دو روش با هم مقایسه شده و روش بهتر انتخاب شده است . سپس به طراحی کنترلر جدید برای سیستم پرداخته شده است و راهکارهای مناسب جهت رفع معایب سیستم مطرح شده است . در این قسمت برای رفع مشکل Priming و Hammering ، از تفاضل دبی آب ورودی و بخار خروجی بجای سطح درام استفاده شده است . برای افزایش سرعت سیستم کنترل سطح درام با تغییر ضرایب کنترلر تغییرات در دبی آب ورودی بیشتر شده و در نتیجه سیستم کنترل سطح درام سریع تر شده است . برای رفع مشکل مکانیکی والوها از دو کنترلر استفاده شده است . یک کنترلر هنگامی که متغیر پروسه بالاتر از مقدار مرجع است ( این کنترلر دارای گین بیشتری است ) و دیگری هنگامی که متغیر پروسه پایینتر از مقدار مرجع است ( این کنترلر دارای گین کمتری میباشد ). برای رفع مشکل عملکرد غیر خطی عملگر والوها از پالسهای بادامنهی کامل +10) ولت برای باز کردن والو و - 10 ولت برای بستن والو ) استفاده شده و کنترل سرعت عملگر بوسیلهی تغییر عرض پالس صورت میگیرد . برای رفع مشکل لختی والوها هم از پالس های با عرض بیشتر استفاده شده است . در قسمت بعدی مقاله نتایج شبیه سازی کنترلر طراحی شده آورده شده است . کنترلر طراحی شده توسط PLC روی واحد شماره 1 اشکودای مشهد تست شد و توانست سیستم را بخوبی کنترل نماید

Authors

هادی کشوری خور

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

محسن عباسی جنت آباد

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

حسن گویامفرد

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

علی کریم پور

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد