توسعه شاخص جدید ناپایداری تونل (TII) با استفاده از رویکرد سیستمی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 626

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC05_033

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

Abstract:

تحلیل پایداری سازه های زیرزمینی به علت تنوع در نوع سنگ و خاک، ساختار زمین شناسی و شرایط تنش های منطقه امری پیچیده و مشکل است. لذا دستیابی به یک طراحی بهینه در این زمینه، مستلزم شناسایی پارامترهای موثر، روابط بین آنها و چگونگی تاثیر گذاری همزمان آنها بر یکدیگر است. سیست های مهندسی سنگ (RES)، می تواند روشی مناسب برای تحلیل اندر کنش پارامترهای مختلف این فرآیند باشد.هدف از این تحقیق استفاده از رویکرد RES در رده بندی زون های مختلف در تونل انتقال آب قمرود با در نظر گرفتن پارامترهای موثر لیتولوژی، مقاومت سنگ بکر، مقاومت برشی ناپیوستگی ها، تعداد دسته در زه ها، فاصله داری، بازشدگی و پرشدگی، تداوم، هوازدگی، شرایط هیدرولیکی، تخلخل و عمق روباره می باشد. بدین منظور، ماتریس اندرکش با پارامترهای مذکور روی قطر اصلی و اندرکنش بین این پارامترها با مقداردهی کمی در عناصر غیر قطری تعیین گردیده و به کمک آن میزان اثر دهی و اثر پذیری هر پارامتر در سیستم ارزیابی شده است. طبق نتایج بدست آمده، ناپایداری بالقوه کاملا تحت اثر سیستم بوده و در مقابل، پارامترهای لیتولوژی، تعداد دسته در زه ها و بازشدگی در زه ها بیشترین تسلط را بر سیستم دارند. در ادامه، با محاسبه شاخص ناپایداری برای هشت زون مورد مطالعه در تونل قمرود و مقایسه آن با روش تجربی RES، همبستگی بالای 0/91 بدست آمد.

Keywords:

شاخص ناپایداری تونل , سیستم های مهندسی سنگ (RES) , تونل انتقال آب قمرود

Authors

المیرا تجویدی عصر

دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

محمد حیاتی

دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا خالوکاکایی

استاد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

محمد عطایی

استاد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • رحیم‌دل، محمد جواد؛ مهدوری، سعید؛ باقرپور، راهب؛ تحلیل اداری و ... [مقاله کنفرانسی]
 • 24 مهرماه 1393، مصلی امام خمینی تهران ...
 • انتخاب روش حفاری بهینه از لحاظ فنی ( برای تونل انتقال آب قمرود ( قطعات 3 و4) [مقاله کنفرانسی]
 • 24 مهرماه 1393، مصلی امام خمینی تهران ...
 • Hudson, J.A.; "Rock engineering systems, theory and proctice". Chichester: Ellis ...
 • Jiao, Y., Hudson J.A.; _ The fully-coupled model for rock ...
 • Jiao, Y., Hudson, J.A.; "Identifying the critical mechanisms for rock ...
 • Smith. G.J.; "The engineering geological gssessment of shollow mine workings ...
 • Mazzoccola, D.F, Hudson, J.A.; "A comprehensive method of rock moss ...
 • Castaldini, D., Genevois, R., Panizza, M., Puccinelli, A., Berti, M., ...
 • Zhang, L.Q., Yang, Z.F. Liao, Q.L, Chen, J.; "An application ...
 • Shang, Y., Park, H.D., Yang, Z.; "Engineering geological zonotion using ...
 • Ding, J., Yang, Z., Shang, Y., Zhou, S., Yin, J: ...
 • Ferentinou, M., Sakellariou, M.; _ Computationol intelligence tools for the ...
 • Ceryan, N., Ceryan, S.; " An application of the interaction ...
 • Rozos, D., Pyrgiotis, L, Skias, S., Tsagaratos, P.; " An ...
 • Rozos, D., Bathrellos, G.D., Skillodimou, H.D.; "Comporison of the implem ...
 • Budetta, P., Santo, A., Vivenzio, F.; "Londslide _ mapping along ...
 • KhaloKakaie R, Zare Naghadehi M.; "Ronking the rock slope instobility ...
 • Zare Naghadehi M, Jimenez R, KhaloKakaie R, Jalali S.M.E.; "A ...
 • KhaloKakaie, R., Zare Naghadehi, M.; "The gssessment of rock slope ...
 • Zare Naghadehi, M., Jimenez, R., KhaloKakaie, R., Esmaeil Jalali, S.M.; ...
 • Shang, Y.J., Wang, S.J., Li, G.C., Yang, Z.F. "Retrospective cgse ...
 • Benardos, A.G. Kaliampakos, D.C.; "A methodology for assessing geotechnical hozards ...
 • Shin, H., Kwon, Y., Jung, Y., Bae, G., Kim, Y.; ...
 • Latham, J.P., Lu, P.; "Development of an gssessment system for ...
 • Anderiux, P., Hadjigeorgiou, J.; "The destressobility index methodology for the ...
 • Hudson, J.A, Harrison, J.P.; " A new opprooch to studying ...
 • Hill, J.D., Warfield, J.N.; "Unified program planning. In: System Engineering: ...
 • Bieniawski, Z.T.; "Engineering rock mass clossificotions". New York: Wiley; 1989. ...
 • نمایش کامل مراجع