سبک های هویتی (اطلاعاتی ،اجتنابی –سردرگم ،هنجاری و تعهد) با توجه به نقش ادراک دلبستگی در دانشجویان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 7,052

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF01_028

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393

Abstract:

زمینه مساله : اریکسون نخستین روانشناسی است که ایجاد هویت را به عنوان مهمترین پیشرفت شخصیت در دوره نوجوانی مطرح کرده و آن را گامی اساسی در راستای رسیدن به بزرگسالی شادمانه و مولد شناخته است(آقامحمدیان ، 1386 ).نظریه های دلبستگی و هویت اثرات مهمی در زمینه آسیب شناسی روانی و ابعاد مختلف روان درمانگری داشته است.ریچ و زیگل ، 2003 به این نتیجه رسیدند که رشد هویت خود درسطح بالا با دلبستگی ایمن ارتباط دارد .و اشخاص دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به اشخاص دارای سبک دلبستگی ناایمن به احتمال کمتری سبک اسنادی افسرده ساز دارند و به احتمال بیشتر پایگاه هویت موفق دارند. هدف: پژوهش حاضر پیش بینی سبک های هویت با توجه به سبک های دلبستگی در دانشجویان می باشد روش: جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد بیرجند می باشد که از این میان 340 دانشجو به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و ابزارهای پژوهش را تکمیل کردند.ابزارهای پژوهش :برای سنجش پایگاه های هویت از مقیاس سبک های هویتی بروزنسکی که دارای 60 آیتم و 4 مقیاس (جهت گیری اطلاعاتی ،جهت گیری هنجاری ،سردرگم –اجتنابی و تعهد )می باشد ،استفاده شد .همچنین برای سنجش سبک های دلبستگی از پرسشنامه سبک های دلبستگی هازان وشیور 1987 که شامل دو بخش براساس مقیاس 7 درجه ای لیکرت است ،استفاده شد. .یافته ها: نتایج حاصل ضریب رگرسیون جهت پیش بینی سبک های هویتی براساس سبک های دلبستگی نشان داد که سبک های دلبستگی قادر به پیش بینی سبک هویت اجتنابی (P=0/001 و b=2.03) بوده است که مدل می تواند 15 درصد واریانس سبک هویتی اجتنابی را پیش بینی کند.همچنین در مورد سبک هویت هنجاری (P=0/001و b=3.1) با توجه به مقدرا 13F درصد واریانس مربوط به سبک هویت هنجاری را پیش بینی کند .همچنین سبک دلبستگی دوسوگرا توانست سبک هویت تعهد را پیش بینی کند. (P=0/001 و b=0/19). نتیجه گیری : دلبستگی ایمن به مادر با کسب هویت اطلاعاتی ،هنجاری و اجتنابی رابطه معناداری دارد .سبک دوسوگرا با سبک اجتنابی رابطه مثبت و معنادار و با تعهد رابطه منفی و معناداری داشت.همچنین دلبستگی ایمن با توجه به پردازش اطلاعات کارامد نسبت به خود به فرایند واکاوی هویت موفقی منجر می شود .

Authors

سوسن سالاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر ،باشگاه دانش پژوهان جوان ،کاشمر ،ایران

نجمه فولادی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر ،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسکندری حسین شکرایی زهرا _ بررسی و مقایسه پایگاههای هویت ...
 • بشارت محمد علی، کریمی کیومرث، رحیمی نژاد عباس.در بررسی تحول ...
 • بشارت محمد علی، محسن، میر زمانی سید محمود .سبک های ...
 • حمیدی فریده بررسی رابطه سبک های دلبستگی بار رضایت مندی ...
 • رضایی منصور . بررسی رابطه هویت فردی الگوهای دلبستگی و ...
 • سامانی سیامک مقایسه میزان دلبستگی به پدر و مادر و ...
 • نصرتی محمد صالح مظاهری محمد علی حیدری محمود. بررسی تحولی ...
 • Bank . b.p.personality _ birth order and attachmet styles as ...
 • Bowlby the making and breaking of affection bomds new York ...
 • Bowldy j. Attachment and loss vol .1. Attachment. (3 seconded) ...
 • Bolby _ attachment and loss vol .3. Loss new york ...
 • Mabder. r. e and hinter . j j using attachment ...
 • Eross mannk . e old and new internal working models ...
 • Matos p. m: barabosa , S: pealmeda, mh .8sosta , ...
 • Sharer, _ and mikvlin cer, m. attachment related p sychodynamic ...
 • نمایش کامل مراجع