برآورد همبستگی بین صفات در بز نژاد مرخز با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 459

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPDA01_1714

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393

Abstract:

در این تحقیق از 7673 رکورد روز آزمون صفت وزن بدن در سنین متفاوت متعلق به 1411 راس بز مرخز موجود که درایستگاه دامپروری سنندج در طی سالهای 1370 الی 1387 استان کردستان به منظور برآورد همبستگی بین صفات بااستفاده از مدل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. مدل تابعیت تصادفی مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها شاملاثرعوامل ثابت (سال تولد، فصل تولد، جنس بره، نوع تولد و سن مادر). نتایج حاصله نشان داد که مدل با درجات برازش 3برای اثرات ژنتیک افزایشی مستقیم حیوان و مادری و درجه 4 برای اثرات محیطی دائمی حیوان و محیطی دائمی مادریمناسبتر از سایر مدلها بود. مقادیر ضرایب وراثتپذیری با این مدل برآورد شدند. همبستگیهای فنوتیپی، ژنتیکیمستقیم، محیطی حیوان و مادری نیز در این تحقیق برآورد گردید. همبستگی های فنوتیپی، ژنتیکی افزایشی، ژنتیکمادری، محیط دائمی حیوان و محیط دائمی مادری در بین سنین مختلف حیوانات نشان آمده است. نتایج نشان می دهد کهبا افزایش فاصله بین سن رکوردگیری، همبستگی های ژنتیک افزایشی، ژنتیک مادری، محیط دائمی حیوان، محیط دائمی مادری و فنوتیپی بین سنین کاهش مییابد که این نتایج با مشاهدات بدست آمده توسط دیگر مطالعات از قبیل Abbasi و همکاران (2004)، Lewis و Brotherstone (2002) و نیز Aziz و همکاران ( 2005 ) مطابقت دارد.

Authors

مهرداد کنشلو

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • بهرامی وایقان، ف.، ا. رشیدی، ج. رسنم زاده و م. ...
  • پاکدل، ع.، ف. جمشیدی زاده، ح. میرزایی و ی. محمدی.1387. ...
  • حسنی، م.، م. اسدی فوزی و آیت الهی مهرجردی. 1389. ...
  • نمایش کامل مراجع