آنالیز شبکه مولکولی و سیگنالی مجموعهMRNA هدف (تارگتوم) MIR_218 درسرطان سینه در محیط in silico

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 696

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_0159

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

سرطان سینه شایع ترین نئوپلازی خانم ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشدmiRNAsگروه جدیدی ازRNAهای غیر کدکننده هستند که از طریق مهار ترجمه یmRNAهای هدف خود، وظیفه ی تنظیم بیان ژن در سطح پس از رونویسی را برعهده دارند. هرmiRNAدر یک زمان می تواند از ترجمه ی بیش از صدهاmRNAجلوگیری کند که به این مجموعه اصطاحاً تارگتوم آنmiRNAمی گویند. بنابراین بر اساس پروفایل بیانmRNAدر یک سلول و یا بافت خاص، یکmiRNAمی تواندنقش متفاوتی در آن سلول یا بافت داشته باشد. مطالعات اخیر نشان داده است miRNAها می توانند نقش محوری در ایجاد، توسعه و یاحتی مهار انواع سرطان ها داشته باشند. اخیراً کاهش بیانmiR-218در سرطان های مختلف از جمله سرطان سینه، گلیوما، سرویکال روده بزرگ و هپاتوکارسینوما گزارش شده است. اگرچه نقش مهار کننده یmiR-218در برخی از این سرطان ها نشان داده شده است با این حال هنوز اطلاعاتی دقیقی از نقش مولکولی و سیگنالیmiR-218در سرطان پستان در دسترس نیست.ژن های هدف تایید شده و پیشبینی شده برایmiR-218به ترتیب با استفاده از پایگاه های داده یmiRwalk و miRtarbaseگرفته شد. با بهره گیری از پایگاه داده یUNIGEGEبیان تقریبی مجموعه تارگتومmiR-218در بافت سرطان سینه مورد بررسی قرارگرفت و آن دسته از تارگت هایی که در بافت سینه بیان داشتند، انتخاب شدند. مطالعات شبکه مولکولی و سیگنالی مجموعه تارگتوم miR-218با استفاده از پایگاه داده یDAVIDانجام گرفت تا آن دسته از مسیر های سیگنالی که بیشترین ارتباط آماری را با مجموعه تارگتومmiR-218دارند، معین شوند و نقش احتمالیmiR-218در سرطان سینه مشخص شود

Authors

فرشته احمدی نژاد

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

حسن تیموری

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سید جواد مولی

گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس