CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کلونینگ ژن مصنوعی برازئین در سویههای باکتری E.coli

عنوان مقاله: کلونینگ ژن مصنوعی برازئین در سویههای باکتری E.coli
شناسه (COI) مقاله: CIGS13_1036
منتشر شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

جبرئیل زارعی - دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
وهب جعفریان - استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
خدیجه باقری - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
تاثیرات منفی مصرف ساکارز بر سلامتی انسان موجب شده است تا شیرین کننده های دیگر از جمله پروتئین برازئین مورد توجه ویژه قرارگیرد. برازئین یک پروتئین شیرین مزهی گیاهی با 54 اسیدآمینهای میباشد که 500 برابر شیرینتر از ساکارز براساس واحد وزن است. درتحقیق حاضر، یک ژن برایdes-pGlu1-brazzein طراحی شده که دارای کدونهای بهینه برای تولید پروتئین در باکتری اشرشیاکلی است. ژن برازئین سنتز شده در وکتورPGEM-B1 کلون شد. سپس جهت بیان گیری در کارهای بعدی درون وکتورpET28aبه سویه BL21(DE3)باکتریE.coliترانسفورم شد.وجود توالی هیستیدین درNترمینال دروکتور pET28a تخلیص پروتئین تولید شده را تسهیل خواهد کرد.همچنین وجود اپراتورlacدر این وکتور قابلیت القا بیان ژن باIPTGرا فراهم می کند.

کلمات کلیدی:
پروتئین شیرین مزه، برازئین، باکتری اشرشیاکلی، سویه.BL21(DE3

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/328699/