بررسی پروفایل بیانیmiRNAها در خلط، سرم و بافت بیماران مبتلا به سرطان ریه

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 728

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_1084

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

ضریب ابتلا به سرطان ریه در کشور در پنج سال گذشته، 100 درصد افزایش داشته است. با تشخیص زود هنگام افراد مستعد شانس بقای آنها به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. هدف از این مطالعه تعیین این نکته است که آیا تغییرات بیانmiRNAها میتواند به عنوان بیومارکر تشخیصی در نمونههای خلط، سرم و بافت افراد مبتلا به سرطان ریه بکار رود بیانmiRNAهای بالغ توسط پانلmiRNA384ای و Real-time RT-PCRدر خلط، خون و بافت 30 بیمار مبتلا به سرطان ریه و 30 فردسالم بررسی و باmiRNAهای کنترل مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. تجزیه و تحلیل آماری انجام شده و منحنیROCرسم خواهد شد. تحقیقات بر روی مارکرهای مولکولی در نمونههای غیر تهاجمی مانند خلط و سرم برای تشخیص سریعتر و دقیقتر در حال افزایش میباشد. مارکرهای متعددی در مطالعات گوناگون مورد بررسی قرار گرفتهاند اما به دلیل پایین بودن حساسیت و ویژگی در تمایز نمونههای سرطانی از غیر سرطانی، تاکنون هیچ بیومارکری بعنوان تست تشخیصی مناسب برای سرطان ریه شناسایی نشده است. از آنجاکه miRNAهاRNA های تنظیمگر قابل توجهی بوده که فعالیتmRNAها را تنظیم و نقش قابل توجهی را در طیف گستردهای ازفرآیندهای بیولوژیک دارند، آنها را میتوان بعنوان نشانگرهای زیستی مناسب برای سرطان ریه مطرح کرد. اگر حساسیت و ویژگی miRNAها بصورت جداگانه و یا گروهی، به یک استاندارد قابل قبول برسد، بیان miRNAهای مورد نظر میتواند بطور گستردهتری به عنوان یک آزمون تشخیصی مناسب مورد بررسی قرار بگیرد

Authors

ابوذر باقری

مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

حمیدرضا خرم خورشید

مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

محمود تولایی

مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

سیدجواد مولی

گروه ژنتیک مولکولی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران