بررسی تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر ارزش افزوده بخش تعاون در ایران رهیافت آزمون کرانهها

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 783

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICBDE01_008

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر درآمدهای نفتی کشور بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی بخش تعاون در ایران با تاکید بر پدیده بیماری هلندی می باشد چرا که یکی از شاخصهای مهم تاثیرپذیر از بروز این پدیده در اقتصاد شاخص ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد می باشد. جهت نیل به این هدف از روش آزمون کرانه ها و آزمون علیت گرنجر بکمک داده های سالانه 1392-1357 استفاده شده است. در این مطالعه نتایج آزمون کرانه ها وجود رابطه همجمعی میان متغیرهای مدل را بصورت قوی تائید نمود. تخمین روابط بلندمدت و مدل تصحیح خطا برای مدلARDL انتخاب شده براساس معیار شوارتز بیزین، انجام که مطابق تخمین ضرائب بلندمدت تاثیر متغیر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی بخش تعاون در ایران در سطح 5% معنی دار بوده و علامت آن نیز مطابق انتظار بود. همچنین مطابق نتایج تخمین مدل تصحیح خطا ضریب جمله تصحیح خطا (527/0-) تخمین زده شدکه کاملاً معنی دار و علامت آن نیز مطابق انتظار بوده است. آزمون های تشخیصی، عدم وجود ناهمسانی واریانس و نیز عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال را مورد تائید قرارداد. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نیز وجود رابطه علیت کوتاه مدت از متغیر درآمدهای نفتی به ارزش افزوده واحدهای صنعتی بخش تعاون در سطح 1٪ را مورد تائید قرار داده و همچنین جمله تصحیح خطا وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به متغیر وابسته مدل در سطح معنی داری 1٪ را تائید ولی وجود رابطه علیت بلندمدت دوطرفه میان متغیر ارزش افزوده واحدهای صنعتی بخش تعاون و سایر متغیرهای مستقل تحقیق را رد نمود.

Authors

جواد خلیل زاده

مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر، دانشجوی دکترای اقتصاد

کیومرث شهبازی

استادیار، دکترای اقتصاد،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه

حسن حیدری

دانشیار، دکترای اقتصاد،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی، "گزارش اقتصادی و ترازنامه های سالهای(338-1385 ...
 • نجفی، ب. (1390)"تجربیات جهانی درزمینه نقش تعاونیها درکاهش فقرواشتغال‌زایی"، تعاون، ...
 • نظری، م. مبارک، ا. (1389) "وفور منابع طبیعی، یماری هلندی ...
 • یزدانی، س. شرافتمند، ح. (1390) "بررسی تاثیر ضربه‌های درآمد نفت ...
 • Ben-David, D., Lumsdaine, R. and Papell, D. H. (2003); "Unit ...
 • Eving, B.T. , Thompson, M.A.(2007) "Dynamic cyclical co movements of ...
 • Katircioglu, S. (2009); "Investigating H i gher- education-led Growth Hypothesis ...
 • Lumsdaine, R. L. and Papell, D. H. (1997); "Multiple Trend ...
 • Leybourne, S. J. and Newbold, P. (2003); "Spurious Rejections by ...
 • Max Corden, W. (1 984)"Booming sector and Dutch Disease Economics: ...
 • Narayan, P. K., & Smyth, R. (20 05).Temporal Causality and ...
 • Oomes, N., & Kalcheva, K. (2007); Diagnosing Dutch Disease: _ ...
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. and Smith, R. J. (2001); ...
 • Rajan, R.. & Subramanian, A.(2009). Aid, Dutch Disease, and Manufacturing ...
 • Sachs, J., Warner, A. (1997); 0Natural Resources Abundance and Economic ...
 • Zivot, E. and Andrews, D. W. K. (1992); "Further Evidence ...
 • نمایش کامل مراجع