CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اولویت بندی جنبه های منفی زیست محیطی معادن زغال سنگ بااستفاده ازتحلیل نیمه کمی ریسک

عنوان مقاله: اولویت بندی جنبه های منفی زیست محیطی معادن زغال سنگ بااستفاده ازتحلیل نیمه کمی ریسک
شناسه ملی مقاله: IRANCOAL02_058
منتشر شده در دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

المیرا تجویدی عصر - دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی - استادمهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا خالوکاکایی - استادمهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
کرامت قنبری - دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:
درروشهای مختلف ارزیابی اثرات زیست محیطی EIAباشناسایی محیط زیست و درک اهمیت آن اثاربخشهایافعالیتهای مختلف یک طرح معدن براجزای محیط بررسی میگردد این امرموجب اشراف برنامه ریزان براوضاع موجود محیط زیست طبیعی منطقه شده و درنهایت با توجه به نتایج حاصل امکان پایش و کنترل مداوم وضع موجود راتوسط عوامل مدیریتی فراهم می کند دراین مطالعه ازروش تحلیل نیمه کمی ماتریس ریسک برای ارزیابی اثرات زیست محیطی معادن زغال سنگ شرکت البرزشرقی دردوفاز ساخت و بهره برداری استفاده شد تا بااولویت بندی جنبه های منفی زیست محیطی عوامل معدنکاری بتوان تصمیمهای صحیحی را درتخصیص تمرکز مدیریتی منابع مالی نیروی انسانی و زمان گرفت وازهدررفتن منابع درفعالیت های معدنکاری کم اهمیت تر جلوگیری نمود طبق نتایج این تحقیق عوامل دپوی نخاله ها و عدم احداث کانالهای زهکشی و خروجی آبهای سطحی درفاز اماده سازی و ساخت وعوامل دپوی باطله ها و زغالشویی درفاز بهره برداری به عنوان مخرب ترین جنبه های منفی زیست محیطی معدنکاری زغال سنگ درشرکت البرزشرقی شناخته شده اند

کلمات کلیدی:
ارزیابی اثرات زیست محیطی ، تحلیل نیمه کمی ریسک ، معادن زغال سنگ شرکت البرزشرقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/331130/