پیش بینی استرس ادراک شده از طریق ذهن آگاهی و خودکارآمدی

Publish Year:

1393

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

702

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHCONF01_086

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

این پژوهش با هدف پیش بینی استرس ادراک شده از طریق ذهن آگاهی و خودکارآمدی در دانشآموزان انجام شد. آزمودنی های پژوهش 232 نفربودند که از میان دانشآموزان مدارس شهر اردبیل به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمعآوری داده ها از مقیاس هایاسترس ادراک شده، ذهن آگاهی و خودکارآمدی استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که ذهن آگاهی و خودکارآمدی به عنوان قوی ترین پیشبینی کنندههای استرس ادراک شده بودند. این یافته لزوم توجه بیشتر به ویژگیهای روانشناختی در دانشآموزان را مطالبه مینماید

Authors

سمانهاسدی
سمانه اسدی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ملکی، م. محمدی، س. (1389) ارتباط بین خودکارآمدی وشاخص توده ...
 • _ aer, R.A. (2003).Mindfulness training _ a clinical intervention:A conceptual ...
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: ...
 • Bennett H, & Wells A. (2010). Metacognition, memory dis organization ...
 • Berger, J. & Karabenick, S. (2010). Motivation and student's use ...
 • Bounds, R. (2006). Factors Affecting Perceived Stress in Pre-Hospital Emergency ...
 • Covington, M. (1979). Effort: The double - edged sword in ...
 • Clark, K. D. (2010). The Relationship of Perceived Stress and ...
 • Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. (1983) A global measure ...
 • DeGeest, D., & Brown, K. G. (2011). The role of ...
 • Evens. S., Ferrando, S., Findler, M., Stowell, C., Smart, C., ...
 • Folkman S, & Lazarus, R.S.(1988). The relationship between coping and ...
 • Fiorentino, V. A. (2009). Effects of a Stress Management workshop ...
 • Gu, Q. & Day, C. (2007). "Teacher's resilience: _ necessary ...
 • Ghorbani N, Bing MN, Watson PJ, Davison HK, Mack DA(2002) ...
 • Kabat-zinn J, Massion AQ, Kristeller J, Peter son LG, Fletcher ...
 • Kaviani, H., Hatami, N. & Shafieabadi, A. E. (2003). The ...
 • Karademas, E. C., & Kalantzi-Azizi, A. (2004). The stress process, ...
 • Lin, S. P. (2006). " An exploration of chinese international ...
 • Prati, Gabriele, Pietrantoni, L., & Cicognani, E. (2010). Self-eficacy moderates ...
 • Pintrich, P.R., & Degroot, E. (1990). motivational and self regulated ...
 • Saks, A. M. (1 995) ."Longitudinal field investigation of the ...
 • Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD.(2013) Mindfulnes s-based cognitive therapy ...
 • Smith B.W., Shelley, B.M., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., ...
 • Schwartz, M., Stein, T., Wald, E., Sha, N., & Sonty, ...
 • Teasdale JD, Segal ZV, Williams JMG. Ridgeway VA, Soulsby JM, ...
 • Trouillet, R.. Gana, K., Lourel, M. & For, I. (2009). ...