CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نشست دینامیکی و جابجایی افقی خاک زیر پی های سطحی تحت اثر بار زلزله

عنوان مقاله: نشست دینامیکی و جابجایی افقی خاک زیر پی های سطحی تحت اثر بار زلزله
شناسه (COI) مقاله: QAEC02_083
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی زلزله در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی ملاباقر مخملباف - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمود نیکخواه شهمیرزادی - استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

خلاصه مقاله:
امروزه زلزله هنوز هم به عنوان یکی از پدیدده هدای طبیعی دارای پتانسیل تخریبهای بزرگ میباشد. به همین دلیل کاهش خطردر لرزه ا ی یکی از بزرگترین چال های مهندسی عمران است که مهندسین ژئوتکنیک سهم مهمی در رفع این چال دارند. شناطت همه جانبه رفتار خاکها به عنوان مصالحی که ناگزیر بخ قابل تفکیکی از اغلب پروژههای مختلف عمرانی را تشکیل میدهندمیتواند نقش موثری دراصلاح روشهای طراحی داشتهباشند. دراین تحقیق رفتار لرزهای پیهای سطحی مربعی و بطور خاص نشست دینامیکی و جابجایی افقی طاک زیر این نوع پی ها تحت شتاب افقی زلزله توسط نرم افزار FLAC 3D موردمطالعه قرارگرفته است بدین منظور تعدادی مدل عددی درشرایط مختلف ازنظر میزان تراکم شدت سربار و میزان حداکثر شتاب زمین PGA مورد بررسی قرارگرفت باتوجه به مطالعات انجام شده میتوان نتیجه گرفت میزان تاثیر پارامترهای فوق باتوجه به عمق اثرآنها که ضریبی ازبعد پی می باشد به ترتیب برابر است با تراکم 3B شدت سربار .2B PGA 2.5 و B بدین معنی که تاثیر پارامتر تراکم برنشست دینامیکی بیشتر ازشدت سربار و تاثیر شدت سربار بیشتر ازحداکثر شتاب زمین می باشد

کلمات کلیدی:
مدلسازی عددی , نشست دینامیکی , جابجایی افقی خاک , پی های سطحی , بارزلزله

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/362710/