بررسی عوامل مؤثر بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392-1388 با رویکرد دادههای تابلویی (Panel Data)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,247

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAAME01_012

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

Abstract:

امروزه رقابت بین بنگاههای اقتصادی برای کسب جایگاه مناسب در بازارها همواره مورد توجه قرار گرفته. شواهد تجربی نشان میدهد کشورهایی که بازارهای سهام سازمانیافته دارند از نهاد بانکی کارآمدی نیز برخوردار میباشند؛ که موجب تبدیل شده بانکها به سهامداران اصلی بازار سهام شده است. در حال حاضر، وضعیت اقتصادی کشور حاکی از بانک محور بودن بازارهای مالی است؛ در واقع، بانکها مهمترین واسطههای مالی در ارائه خدمات به جامعه میباشند. از آنجایی که بانکهای خصوصی در مقایسه با سایر بانکها بیشترین سهم داراییها با درجه نقدشوندگی بالا را دارند؛ بررسی عوامل مؤثر بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها میتواند تحلیل مناسبی از سودآوری بانکها و عملکرد آنها در نظر گرفته شود. در این تحقیق سعی شده تا عوامل مؤثر بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، تأثیر عوامل مؤثر بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1392-1388 به صورت دادههای فصلی و بر اساس تعداد 7 بانک حاضر در بازار بورس مورد بررسی قرار میگیرد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش دادههای تابلویی استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل دادهها مشخص گردید که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت مدیریت نقدینگی رابطه مثبت و معنیدار و با متغیر نسبت کیفیت دارایی و نسبت مدیریت بهرهوری رابطه منفی و معنیداری دارد

Keywords:

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام , کفایت سرمایه , کیفیت دارایی , دادههای تابلویی

Authors

سارا قبادی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

سپیده کردجزی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابریشمی ح. 137. اقتصاد سنجی کاربردی (رویکرد نوین). تهران: موسسه ...
 • سپهردوست ح، آئینی ط.1392. بررسی عوامل موثر بر نسبت کفایت ...
 • سید نورانی م، امیری ح، محمدیان ع. 1391. رابطه علیت ...
 • شاهچرا م، جوزدانی ن. 1391. تاثیر نسبت کفایت سرمایه بر ...
 • صالح نژاد ح، غیور و. 1389. تاثیر نرخ بازده دارایی ...
 • کنعانی خسروشاهی ر، شاهچرا م، حسن زاده ع. 1393. تاثیرقدرت ...
 • گجراتی د. (1995). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه ابریشمی ح. تهران: ...
 • Al-Tamimi H (2010). Factors influencing performance of the UAE islamic ...
 • Bokhari I. H, Muhamad Al S. (2012). Determinants of capital ...
 • Buyuksalvarct A, Abdioglu H. (2011). Determinants of capital adequacy ratio ...
 • Cetorelli N, Goldberg L. (2011). Liquidity management of US global ...
 • De Wet J.H, E. Du Toit. (2007). Return _ equity:A ...
 • Egger P. (2002). An econometric view on the estimation of ...
 • Green W. (2001). Econometric Analysis. New York University, 1188p. ...
 • Kang J, K. Kim, W. Henderson, (2002). Economic value added ...
 • Ongore VO. (2013). Determinants of financial performance of commercial banks ...
 • نمایش کامل مراجع