معرفی نرم افزاری جهت ارزیابی عمر باقیمانده لوله های بویلر

Publish Year: 1378
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,464

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSC15_145

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1386

Abstract:

ارزیابی عمر باقیمانده تجهیزاتی که در شرایط بحرانی دما و فشار بالا کار می کنند مبحث مهمی است که در سالهای اخیر موضوع تحقیقات گسترده ای در اکثر کشورهای صنعتی دنیا بوده است . این موضوع از آنجا ناشی می شود که بسیاری از این واحدها که عمدتاّ شامل نیروگاهها، پالایشگاهها و کارخانجات صنایع شیمیایی می باشند، عمر طراحی خود را پشت سر گذاشته و یا به پایان آن نزدیک می شوند . طولانی بودن زمان ساخت، بالا بودن هزینه ها و نیز مباحث زیست محیطی باعث شده که تأسیس واحدهای جدید با محدودیت روبرو باشد . بعلاوه عدم شناخت کافی در مورد رفتار و خواص مواد در زمان طراحی این واحدها باعث شده که ضرایب اطمینان بزرگی در طراحیها در نظر گرفته شود . مجموع این عوامل ایجاب می کند که با بررسی دوباره چنین تجهیزاتی شناخت بهتری از شرایط مکانیکی و متالورژیکی فعلی آنها ایجاد شده و در مورد میزان کارایی آنها ورای عمر طراحی شان تصمیم گیری شود . از آنجا که ایجاد چنین شناختی مستلزن مجموعه فعالیتهای گسترده و هماهنگی از ثبت شرایط کاری تا بررسیهای دقیق تئوریکی و آزمایشگاهی است، از آن به استراتژی افزایش عمر یاد می شود . روند کلی ارزیابی عمر باقیمانده معمولاّ مشتمل بر سه روش است که به دنبال یکدیگر اجرا می شوند [.1] روش نخست کنترل عملکرد و استفاده از روشهای محاسباتی است . در این مرحله با استفاده از داده های کاری همراه با تحلیل تنش، قوانین جمع تخریب و استفاده از حد پایینی داده های مربوط به زمان شکست مواد تخمین اولیه ای از عمر قطعات حاصل می شود . این روشها معمولاّ کم هزینه بوده و نیاز به زمان زیادی ندارند [.2] روش دوم ارزیابی مستقیم قطعه از طریق روشهای غیر مخرب آنالیز مواد نظیر استفاده از امواج اولتراسونیک و کپی برداری از سطح ( رپلیکا ) است . از آنجا که این روش شناخت دقیقتری از شرایط قطعه فراهم می آورد، منجر به ارزیابی دقیقتری نیز می گردد . لیکن وقتگیرتر و پرهزینه تر از روشهای محاسباتی است . در روش سوم که به صورت مخرب انجام می شود، قطعاتی از ماده مستقیماّ تحت آزمایشهای مکانیکی نظیر خزش و خستگی قرار می گیرد که عمدتاّ آزمایشهایی پرهزینه و طولانی مدت می باشند . در هر مرحله از روند ارزیابی عمر چنانچه عمر تخمین زده شده بحرانی باشد، به مرحله بعد رفته و براساس نتایج این مرحله در مورد ادامه کار آن تصمیم گیری می شود . در این مقاله یک روش محاسباتی جهت ارزیابی عمر لوله های بویلر تولید بخار مورد بررسی قرار گرفته است

Authors

حسین مناجاتی زاده

دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی مواد

محمد جهازی

دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی مواد

حسین حسینی تودشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده هوافضا