CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد بازیافت مواد زائد جامد در پاییز 1391

عنوان مقاله: بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد بازیافت مواد زائد جامد در پاییز 1391
شناسه (COI) مقاله: EPCM02_095
منتشر شده در دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدباقر میران زاده - عضو هیئت عملی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط
غلامرضا حسین دوست - کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط
سیدمهدی تخت فیروزه - دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت
مجتبی جهانی

خلاصه مقاله:
هدف: افزایش روزافزون جمعیت و رشد و توسعه جوامع شهری و گسترش کلانشهرها، موجب شده است تا میزان تولید مواد زائد جامد رو به فزونی نهاده و این مسئله به صورت یکی از معضلات و مشکلات بشر درآید که هم سلامت و هم محیط زیست او را درمعرض خطر قرار دهد. بازیافت (Recycling) حالتی است که یک ماده زائد طی مراحل و عملیات مختلف به محصول جدید تبدیل و به مصرف می رسد. آموزش عالی در زمینه افزایش آگاهی مردم نقش مهمی را چه در عصه تحقیق و چه در تربیت متصصان و مدیران در کلیه زمینه ها ایفا می کند. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی بود که به صورت مقطعی در پاییز سال 1391 انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش را 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان که در سه دانشکده پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و پزشکی مشغول به تحصیل بودند تشکیل می داد. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی 20 سوال که 12 سوال آگاهی و 8 سوال نگرشی بود به طور کاملاً تصادفی در بین دانشجویان هر دانشکده توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد. سپس نتایج مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. یافته ها: این تحقیق نشان داد که بین دانشجویان پرسش شونده 58 درصد دارای آگاهی ضعیف، 34 درصد دارای آگاهی متوسط و تنها 8 درصد دارای آگاهی خوبی در زمینه بازیافت مواد زائد جامد بودند. بدین ترتیب ضرورت تدوین برنامه ای اساسی در زمینه اطلاع رسانی در مورد بازیافت در دانشگاه احساس می شود. در مورد بهترین راه کسب آگاهی در مورد بازیافت به عقیده 46 درصد دانشجویان، خانواده، رسانه های عمومی، روزنامه و مجلات و مدارس و دانشگاه ها در کنار هم می توانند بهترین راه کسب آگاهی در زمینه بازیافت باشند. رسانه های عمومی به تنهایی با 30 درصد در رتبه بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: آگاهی اکثر دانشجویان و همچنین مردم در کشور در مورد بازیافت در حد ضعیف است و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. ضرورت همکاری بین بخشی در این مورد در سطح کشور خیلی احساس می شود و با توجه به نظر مردم خانواده، رسانه های عمومی، روزنامه و مجلات و مدارس و دانشگاه ها هر کدام در حیطه وظایف خود می توانند به این مهم بپردازند و نقش رسانه های عمومی در این بین بیشتر احساس می شود.

کلمات کلیدی:
میزان آگاهی، دانشجویان، بازیافت، مواد زائد جامد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/365109/