CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی جاذب های نانو ساختار چارچوب های فلزی _آلی MOFs در جذب آب رطوبت:ارائه مدل تجربی

عنوان مقاله: ارزیابی جاذب های نانو ساختار چارچوب های فلزی _آلی MOFs در جذب آب رطوبت:ارائه مدل تجربی
شناسه ملی مقاله: ICHEC15_116
منتشر شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
مهدی نیکنام شاهرک - استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

خلاصه مقاله:
درسالهای اخیر گونه جدیدی ازجاذبهای نانوساختار بانام چهارچوبهای آلی - فلزی MOF معرفی گردیده اند که بدلیل سطح آزادبسیارزیاد و ظرفیت جذب بالا و همچنین مصرف انرژی کمتر درحین فرایند احیا توجه بسیاری ازمحققان را به خود جلب کرده اند امروزه ازمیان هزاران گونه مختلف MOF بیش از60نوع MOFبرای جذب آب شناخته شده است درهمه کاربرد های جذب آب رطوبت سه معیار درطراحی موادمتخلخل قابل دوام موردتوجه است اولین معیار ظرفیت جذب بالای آب دومین معیار پایداری مواد دربرابر آب و سومین معیار انرژی موردنیاز درفرایند احیا می باشد اگرچه خواص متنوع جذب آب درMOF ها مرتبا با MOF های جدید تایید میشود اما ارتباط بین قطرحفرات حجم حفرات و سطح آزاد جاذب ها با میزان ظرفیت جذب آب مورد بررسی قرارنگرفته است دراین تحقیق علاوه بربررسی رابطه بین قطرحجم و سطح مواد با میزان جذب آب درجاذب های خانواده بزرگ MOF و ارایه روابطی به منظور تخمین میزان ظرفیت جذب براساس مشخصات جاذب به بررسی ارتباط بین پایداری ساختارها درمحیط آبی بامیزان جذب آب درآنها پرداخته شده است

کلمات کلیدی:
جذب رطوبت , ظرفیت جذب آب , چهارچوب های آلی - فلزی MOF , نم زدایی , پایداری ساختار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/368008/