ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی جانبی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 846
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-43-71_005

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

Abstract:

ساختمان های بتن آرمه که قبل از سال 1970 میلادی در اروپا و کشورهایی نظیر ایران و ترکیه ساخته شده اند عموما با میلگرد ساده مسلح شده و فاقد جزئیات لرزه ای مناسب و منطبق بر دانش امروزین مهندسی زلزله می باشند با توجه به اثبات آسیب پذیری این گونه ساختمان ها در زلزله های اخیر، تقاضا برای ارزیابی زلزله و بهسازی آنها در سالیان اخیر افزایش چشمگیری داشته است و چگونگی رفتار لرزه ای اعضای این گونه ساختمان ها با سولات متعددی رو به رو گردیده است . این مقاله گزارشی از نتایج آزمایش های بارگذاری یکنوا و تناوبی در آزمایشگاه سازه دانشگاه تهران بر روی چهار نمونه ستون بتنی مسلح به میلگرد ساده را ارائه می نماید که با مشخصات ساختمان های قدیمی ساخه شده اند. جزئیات نمونه ها شامل تسلیح با میلگرد ساده و وصله میلگردهای طولی در سه نوع (وصله پوششی قلاب دار، وصله پوششی مستقیم و بدون وصله) می باشد و فواصل میلگردهای عرضی نسبتا زیاد هستند آزمایشها نشان می دهند که تحت بارگذاری جانبی اعضا دچار تعدای ترک متمرکز نسبتا عریض شده که در امتداد عمود بر محور طولی ستون گسترش یافه اند و مود رفتاری غالب به شکل رفتار گهواره ای مقید می باشد و به نوع وصله بستگی ندارد همچنین الگوی خسارت و پاسخ چرخه ای نیرو- جابجایی با نمونه های دارای میلگرد آج دار کاملا متفاوت می باشد به نحوی که منحنی های چرخه ای در نمونه بدون وصله، مبداگرا بوده و در نمونه های دارای وصله پرچمی شکل می باشند همچنین یک مدل تئوریک به منظور توجیه پاسخ چرخه ای نمونه ها پیشنهاد گردیده است که با نتایج آزمایش ها هم خوانی مطلوبی دارد. می توان گفت مشارکت لغزش (چرخش انتهای گیردار) منشا اصلی تغییر شکل ها در همه نمونه ها می باشد.

Authors

محمد صادق معرفت

استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

کامیار کرباسی آرانی

فارغ التحصیل دکتری مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

ابوالفضل امراللهی بیوکی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

محمد خان محمدی

استادیار دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران