بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی وجذب مشتری دربانک رفاه

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 667

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAFM03_045

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی و جذب مشتری در بانک رفاه استان گلستان است. روشپژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان بانک های رفاه استان گلستان می باشند کهبیش از 100 هزار نفر است. حجم نمونه مطابق جدول کرجسی ومورگان 384 نفر میباشد و برای نمونه گیری از روشنمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه بوده که برای اندازه گیری آمیختهبازاریابی و مولفه های آن از پرسشنامه مک کارتی برگرفته از کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر و برای اندازه گیریجذب مشتری از پرسشنامه جذب مشتری برگرفته از کتاب دکترمقیمی استفاده شده است. پرسشنامه های بکار رفته دراین پژوهش استاندارد بوده و از روایی بالایی برخوردار است پایایی آنها نیز طبق آلفای کرونباخ برای آمیخته بازاریابی 0.844 و برای جذب مشتری 0.907 بدست آمده. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS, Excel استفاده شده که به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته یافته های آزمون نشان داد که بین آمیخته بازاریابی و جذب مشتری در بانک رفاه استان گلستان رابطه معنا داری وجود دارد.

Authors

امینه سعادت داشلی برون

کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

محمدباقر گرجی

گروه مدیریت دولتی ، واحد علی آبادکتول ،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آبادکتول ،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • اسماعیل پور، م(384)، مبانی مدیریت بازاریابی، ص1384. ...
  • لاولاک، کریستوفر و رایت، لارن، (1385). اصول و مدیریت بازاریابی ...
  • صنایعی، علی. (1386) تحقیقات بازاریابی، 32-30 _ ...
  • کتابی، سعیده (1384) انتخاب آمیزه بازاریابی مناسب با استفاده از ...
  • Social Science 2012. Procedia - Social and Behavioral Sciences 65 ...
  • نمایش کامل مراجع