رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان در نقد ترجمه

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,911

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELLTE01_071

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

Abstract:

در این مقاله، به تحلیل انتقادی گفتمان و قابلیت آن در تفسیر و نقد ترجمه پرداخته شده استو اینکه این رویکرد چگونه تحریفات زبان را در فرایند ترجمه نمایان میسازد. در این زمینهلوک (1997) نیز بر لزوم به کارگیری تحلیل انتقادی گفتمان، جهت توصیف، تفسیر، و بررسیکارکردهای اجتماعی-انتقادی بازنمود شده در متن تأکید میکند. در این راستا این مقاله پساز پرداختن به خاستگاهها و بنیانهای فکری تحلیل گفتمان و برخی نظریههای نقد ادبی،رویکردهای این تحلیل را برشمرده، و جهت نشان دادن انتقال فرهنگی در فرایند ترجمه، (بهویژه با تاکید بر دو مفهوم ایدئولوژی و قدرت، به عنوان مفاهیم مشترک در ترجمه و تحلیلانتقادی) مفاهیم کلیدی در نظریه وندایک و هاکین را در سطوح خرد معرفی می کند. درنهایت، بر اساس چارچوب نظری ذکر شده، خاطر نشان میسازد که تحلیل انتقادی گفتمان درمقایسه با دو رویکرد پیش از خود (ساختگرا و کارکردگرا) رویکردی کاربردی است و بویژه درفرایند ترجمه، به تحلیلگر در درک بهتر متن و تشخیص مواضع ایدئولوژیک مترجم و نیزتفاوتهای فرهنگی برخاسته از متن کمک میکند، از اینرو میتوان برای بررسی متن از اینرویکرد بهره گرفت. این تحلیل، در توصیف و تبیین بافت کلام و اندامواره بلاغی متن نیز حائزاهمیت می باشد.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • شریعتی، علی (1356)، ایدئولوژی و تمدن، انسان و اسلام، تهران، ...
 • فاضلی، محمد (1383)، گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی، پژوهشنامه علوم ...
 • یارمحمدی، لطف‌الله (1383)، گفتمان شناسی رایج و انتقادی، تهران، نشر ...
 • یارمحمدی، لطف‌الله (1374)، پانزده مقاله در زبان شناسی مقابله‌ای و ...
 • Cook, G. (2003), Applied Linguistics, Oxford University Press. ...
 • Fairclough, N. (1995a), Critical Discourse Analysis, London: Longman. ...
 • Farahzad, F. (2009), "Translation Criticism: A CDA Approach. " In: ...
 • Halliday, M. (1978), Language cas Social Semiotic: The Social Interpretation ...
 • Hatim, B. and I. Mason (1990), Discourse and the Translator, ...
 • Hatim, B. and I. Mason (1997), The Translator as Commun ...
 • Hemingway, E. (1952), The Old Man and the Sea, Charles ...
 • Huckin, T.N. (1997), "Critical Discourse Analysis", in: T. Miller (Ed.), ...
 • Luke, A. (1997), "Theory and Practice in Critical Science Discourse", ...
 • Mc Gregor, S. (2003), "Critical Science Approach-A Primer", Kappa Omicron ...
 • Mey, J. (1998), Concise Encyclopedia of Pragmatics, Oxford: Elsevier. ...
 • Munday, J. (2001), Introducing Translation Studies, Theories and Application, London ...
 • Reiss, K. (2000), Categories and Criteria for Translation Quality Assesment, ...
 • Schaffner, C. (1995), Cultural Function of Translation, Multilingual Matters Series. ...
 • Threadgold, T. (2003) "Cultural Studies, Critical Theory and Critical Discourse ...
 • Van Dijk, T.A. (1999), "Critical Discourse Analysis and Conversation Analysis", ...
 • Van Dijk, T.A. (1993b), "Discourse, Power and Access", in: C.R. ...
 • نمایش کامل مراجع