نگرشی به زن:تاثیر جنسیت فیلمنامه نویسان در انتخاب واژگان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 785

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELLTE01_134

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

Abstract:

با احترام به نقش بنیادی فرهنگ در نگرش به زن و مرد، این رساله قصد بررسی تفاوت های جنسیتی موجود در انتخاب لغاتفیلمنامه نویسان در زمینه بیان نگرش آنها به زن را دارد. هدف این تحقیق در درجه اول بررسی این موضوع است که آیا فیلمنامهنویسان زن و مرد استفاده متفاوتی از زبان دارند و در درجه دوم اینکه چگونه نگرش آنها به زن در انتخاب لغاتشان انعکاس پیدامیکند.به منظور جمع آوری داده های طبیعی 6 فیلم انتخاب شد که 3 عدد از این فیلمها توسط فیلمنامه نویس زن نوشته شدهاند و 3 تا هم توسط فیلمنامه نویس مرد.در مجموع حدود 120 جمله مورد بررسی قرار گرفته است.سسپس داده ها به دو گروهاصلی طبقه بندی شده اند: 1) داده هایی حاکی از نگرش مثبت به زنان و 2) داده هایی حاکی از نگرش منفی به زنان. نتیجه بررسیها نشان میدهد نگرش متفاوت شرکت کنندگان به زن در انتخاب لغاتشان تاثیر دارد. سپس، فراوانی و درصد استفاده هر گروه از لغات در ابزار آماری chi-square test قرار داده شد و نتیجه نشان داد که بین استفاده از لغات در دو گروه تفاوت معناداری هست.

Authors

محسا نوروزی

دانشجوی ارشد زبانشناسی همگانی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین-اراک

سیدعلی اصغر سلطانی

سلطانی-عضو هیئت علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین-اراک

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اختیار، م.، 1348، معنی شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ...
 • استیس، ترنس، والتر، 1381، دین و نگرش نوین، ترجمه احمدرضا ...
 • آقاگل زاده، ف، 385 1، تحلیل گفتمان انتقادی. ناشر: انتشارات ...
 • آقاگل‌زاده، ف.وغیاثیان، م، رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادی، 1391، ...
 • بگرل.، پ.ولوکمان، ت _ 1375، ساخت اجتماعی واقعیت (رساله‌ای در ...
 • پد، ب. و هارولدس، .، 1378، طبقه بندی مفاهیم در ...
 • بودون، ریمون، و بوریکو، ف، 1385، فرهنگ انتقادی جامعه‌شناسی، ترجمه ...
 • پارسانیا، ح، 1379، علم و فلسفه، تهران، موسسه فرهنگی دانش ...
 • پایان نامه اردشیر زابلی زاده 84 _83) در دانشگاه آزاد ...
 • جوادی آملی، ع، 1379، معرفت‌شناسی در قرآن، قم، اسراء. ...
 • ریتزر، ج، 1374، نظریه‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ...
 • سبحانی، ج.، 1368حسن وقبح عقلی یا پایه‌های اخلاق جاودان: بحث‌هایی ...
 • سرایی، ح. _ دیگران، روش کیفی در مطالعات اجتماعی با ...
 • سلطانی، سع.ا، 1384، قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت ...
 • شرت، ا.، 1387، فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و ...
 • صفوی، ک، 1382، معنی شناسی کاربردی، تهران: انتشارات همشهری. ...
 • فرقانی، م.، تابستان 382 1، تحول گفتمان توسعه سیاسی در ...
 • فرکلاف، ن.، 379 1، تحلیل انتقادی گفتمان، گروه مترجمان. تهران: ...
 • فرکلاف، ن.، 1379، تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمه فاطمه شایسته پیران ...
 • فوکو، م، 1370، قدرت انضباطی و تابعیت در:قدرت فرانسانی یا ...
 • فی، ب.، 1381، فلسفه امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهیمی، ...
 • کیوی، ریمون، و کامپنهود، وان، لوک، 1370، روش تحقیق در ...
 • لوزیک، د.، 1383، نگرشی نو در تحلیل مسایل اجتماعی، ترجمه ...
 • لوکس، ا.، 1375، قدرت، نگرشی رادیکال، ترجمه عماد افروغ، تهران، ...
 • مانهایم، ک، 1380، ایدئولوژی واتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت، ترجمه ...
 • مصباح، م.ت، 1373، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی. ...
 • _ 1374، اصول الفقه، قم، اسماعیلیان. ...
 • ون دایک، ت.اء، 378 1، تحلیل گفتمان: پرورش وکاربست آن ...
 • ون دایک، ت.ا»، 1382، مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور ...
 • ون دایک، ت.ا»، 1382، مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور ...
 • یار محمدی، ل.ا.، 1383، گفتمان شناسی رایج و انتقادی، تهران: ...
 • یحیایی ایله ای، احمد. وب سایت ارتباطات اجتماعی. http: //www ...
 • یورگنسن، ماریان، و فیلیپس، ی، 1389، نظریه و روش در ...
 • Fairclough, N. (1996) , Language and power, Longman Group UK ...
 • Fairclough, N. (1995b) , Media Discours, London: Edward Arnold .35 ...
 • نمایش کامل مراجع