CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین دانش آفرینی و جذب دانش توسط کارکنان دانشگاه لرستان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین دانش آفرینی و جذب دانش توسط کارکنان دانشگاه لرستان
شناسه ملی مقاله: NCPIM01_061
منتشر شده در همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین مهرداد - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
زیبا زمانی فر - دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
فاطمه رحیم پور - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سهیلا بداق - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خلاصه مقاله:
این پژوهش به بررسی رابطه بین دانش آفرینی و جذب دانش توسط کارکنان دانشگاه لرستان می پردازد.این تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی می باشد.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و نمونه براساس جدول کرجسی مورگان انتخاب گردیده است داده ها بااستفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین دانش آفرینی و جذب دانش توسط کارکنان دانشگاه لرستان وجود دارد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش،دانش آفرینی،جذب دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/374472/