شناسایی و اولویتب ندی مهمترین مؤلفه های سلامت اداری مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران به روش TOPSIS

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 915

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RASHT01_010

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1394

Abstract:

در پژوهش حاضر سعی بر آن است که ابتدا ارتباط میان سلامت نظام اداری و تحقق اقتصاد مقاومتی جمهوریاسلامی ایران را تبیین و سپس نسبت به شناسایی و رتبه بندی مهمترین مولفه های سلامت اداری موثر در تحققاقتصاد مقاومتی مبادرت ورزیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و برای این منظور ابتدامهمترین مؤلفه های سلامت اداری از میان گزارشات و مقالات معتبر شناسایی و با رجوع به آراء خبرگان تعداد 11مولفه اصلی تفکیک گردیدند. سپس یک پرسشنامه محقق ساخته با 22 پرسش اصلی طراحی و بعد از آزمون روایی وپایای آن نسبت به گردآوری دادههای مورد نیاز از طریق یک نمونه 127 تایی اقدام گردید. با استفاده از تکنیکتصمیم گیری چند معیاره TOPSIS مولفه های یازده گانه سلامت اداری به ترتیب اهمیت و تأثیر بر تحقق اقتصاد مقاومتی رتبه بندی گردیدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آموزش کارکنان نظام اداری، الزام نظام اداری کشور(دولت) به پاسخگوئی، ایجاد نظام شایسته سالاری، تقویت سازوکارهای کنترل پیشینی، کاهش امکان ایجاد رانت وویژه خواری، تقویت نهادهای مذهبی و خود کنترلی در کارکنان، به روزرسانی سیستم ها در نظام اداری کشور و ... بهترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد بسترهای اداری لازم به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.

Authors

حسن میرزاخان

کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

مهدی شریعتی دهاقانی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیر حراست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

عباس نوری

کارشناس ارشد مدیریت اجرائی و رئیس گروه سرمایه گذاری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • _ الوانی، سید مهدی و زرندی، سعید و عرب‌سرخی، ابوذر، ...
 • تاری، فتح‌اله و کاویانی، زهرا، (1392)، /قتصاد مقاومتی و مولفه‌های ...
 • تراب‌زاده جهرمی، محمدصادق و همکاران، (1392)، بررسی /بعاد و مولفه‌های ...
 • حافظنیا، محمدرضا، (1389)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ...
 • خوشدل، احسان، (1391، نقش آموزش در ارتقای نظام سلامت /داری ...
 • خیل‌تاش، شهرام، (1384)، کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه در ...
 • رفیعی، حسین، (1384)، رانت، فصاد مالی-اداری، تهران، کتاب نقد، شماره ...
 • سیف، اله مراد، (1391، الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی/ ...
 • عباسی، داود، (1389)، دولتها و نحوهی شکل‌گیری آنها از دید ...
 • غفارپور، داود و پورحاتمی، زهره، (1392)، اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت ...
 • کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت ...
 • مک‌لئود، تاس.اچ، (1380)، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، برنامه‌ریزی در ایران، ...
 • میدری، احمد، (1392)، مسئله سیاستگذاری در اقتصاد ایران از نظر ...
 • Briguglio, Lino, and Stephen Piccinino, (2009) "Growth and Resilience in ...
 • Ghazanafar, S & Karen, S. M. (2000). Third World Corruption: ...
 • Hwang, Ch. L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision ...
 • نمایش کامل مراجع