شبیه سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,521

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE04_148

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1386

Abstract:

ساختمانهای بتنی ساخته شده در قبل از سالهای 1340 ، با میلگرد ساده مسلح شده اند و رفتار لرزه ای آنها مورد شک و تردید است . برای مطالعه رفتار اینگونه ساختمانها، یک مدل عددی برای شبیه سازی پاسخ تیرهای مسلح به میلگرد ساده ارائه شده است . مدل عددی بخوبی ن تایج آزمایشگاهی را پیش بینی کرده است . مطالعه نشان می دهد که سختی اولیه تیرها در حدود %22 سختی مقطع ترک نخورده و شکل پذیری جانبی آنها در حدود 4/5است . در این مطالعه یک مدل ایده آل ساده برای تعیین رفتار خمشی اینگونه تیرها ارائه شده است و اثر نسبت فولاد کششی و فشاری، مقاومت بتن و فولاد، نسبت ابعاد بر رفتار خمشی ارزیابی گردیده است

Authors

محمدصادق معرفت

استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

یاسر اسفندیار

کارشناس ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دا