ارائه چهار چوبی برای اولویت بندی ابعاد و شاخص های سنجش رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با استفاده از روش AHP

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 703

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMM02_180

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1394

Abstract:

هدف ازاین مقاله ارایه چارچوبی برای اولویت بندی ابعاد وشاخصهای سنجش رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با استفاده ازروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP است رضایتمندی مشتری یکی ازمهمترین عوامل درموفقیت سازمانها به شمار می آید روشهای موجود اندازه گیری رضایتمندی عموما ازنوع قطعی و نیز برمبنای یک مدل خطی استوارهستند درحالیکه شاخصهای اندازه گیری آن ازتنوع و گستردگی بسیارزیادی برخوردار بوده و بادرنظر گرفتن ماهیت قضاوت انسانی ازعدم قطعیت و ابهام زیادی برخوردار هستند براین اساس به کارگرفتن روشهای ترکیبی و مبتنی برشرایط حاکم برهرسازمان منجر به ارایه مدل مناسبتری خواهد شد که تصمیم گیری و برنامه ریزی مبتنی برآن را تسهیل می نماید دراین تحقیق بابهره گیری ازمدلهای موجود به تبیین ابعادمولفه ها و شاخصهای سنجش رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان پرداخته شده و سپس به منظور نهایی سازی فهرست شاخصهای مربوطه ازروش دلفی استفاده شد درروش دلفی تعداد 15نفر ازخبرگان حوزه بازاریابی وهمچنین کارشناسان و مسئولین شرکت توزیع برق مشارکت داشته اند درهرمرحله برای سنجش میزان توافق بین اعضا ازضریب توافقی کندال و شاخصهای امارتوصیفی استفاده شده است درپایان دورسوم اجمال بین اعضا حاصل شد و درمرحله بعد مجموع عواملی که دردورسوم ازنظر اعضا دارای اهمیت زیاد و خیلی زیاد تشخیص داده شدند انتخاب و به منظور تعیین اولویت و نیزاهمیت هرشاخص که ازروش FAHP استفاده گردید

Keywords:

رضایت مشتری , تکنیک دلفی , فرایند تحلیل سلسله مراتبی , شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

Authors

علی میر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

محمدرضا بازگیر

آموزش و پرورش لرستان

محمد بحرینی بروجنی

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

ابراهیم شریفی پور

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • رهنورد، رج الله، "قارهندسازی کارکنان، گامی به سوی مشتری مداری"، ...
 • قدسی پور، سید حسن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی _ ویرایش ...
 • کاظمی، سید علی اصغر، مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی ...
 • مرتضوی، سعید و حدادیان، علی رضا، ...
 • رضایتمندی مشتریان واسط(توزیع کنندگان)با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI ...
 • هیوز، آون، مدیریت دولتی نوین _ ترجمه الوانی، ویرایش اول، ...
 • Ma nagement Challenges and Solutions Shiraz, lran / 2015 شیر ...
 • یعقوبی، نورمحمد و علی محمدی، صدیقه، "مدل های سنجش رضایت ...
 • Hajkowicz, S., Young, M., & Wheeler, S. "supporting decision understanding" ...
 • _ _ _ satisfaction and retailbanking: an assessmet of some ...
 • Treasury Board of Canada a Secretariat, "Quality Services Guide - ...
 • Zeitham, Valarie, Mary Jo Bitner, "Service Marketting" Mc Graw Hill, ...
 • نمایش کامل مراجع