بررسی اجمالی پدیدارشناسی کریستین نوربرگ شولتز و یوهانی پالاسما در معماری

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 6,787

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HIAP01_009

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394

Abstract:

می توان به پدیدارشناسی به عنوان یکی ازمکاتب اصلی قرن بیستم اشاره کرد. پدیدارشناسی به مطالعه و بررسی ماهیت یک چیزمی پردازد.کریستین نوربرگ شولتزویوهانی پالاسما ازجمله تاثیر گذارترین پدیدارشناسان معماری هستند.کریستین نوربرگ شولتزازمنظر فلسفی متاثر از فلسفه ی هوسرل وهایدگر بوده است.یوهانی پالاسما ازمنظر فلسفی متاثرازفلسفه ی موریس مرلوپونتی بوده ،همچنین به تفکرات پدیدارشناسانی چون هوسرل و هایدگرنیز نیم نگاهی داشته است . یوهانی پالاسما و نوربرگ شولتزمعتقد به ازدست رفتن قدرت ارتباطی معماری و بحران معنا در دوران معاصر می باشند. پدیدارشناسی می تواند سبب ایجاد محیطهای واجد معنا و فراخوانی حس مکان شود. بنابراین در این مقاله به بررسی نظریات این دو نظریه پرداز در رابطه با مفهوم مکان پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی وجمع آوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای بوده است.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که معنای مکان ازدیدگاه نوربرگ شولتز ازجمله مواردی می باشد، که می تواند به ارتقاء و تبدیل فضای معماری به مکان معماری کمک کند.یک مکان از فضا وکاراکترتشکیل شده است. مولفه های مربوط به فضاعبارتنداز:مرکزیت ،مرزوقلمرو،محصوریت و دیالکتیک درون وبیرون ومولفه های مربوط به کاراکترعبارتنداز:جهت یابی و شناسایی وحس مکان پدیده کلی با ارزشهای ساختاری،فضایی وجوی است که انسان از طریق ادراک جهت یابی و شناسایی به آن دست می یابد. واما معنای مکان از دیدگاه یوهانی پالاسما با توجه به مشارکت حواس در فرآیند دریافت و ادراک و قراردادن کالبد و تن انسانی به عنوان مرکزیت ادراک مشارکت حواس پنجگانه در باب کیفیات حسی مصالح، نور، رنگ و قدمت و تاریخچه حضور می یابند.از نظر پالاسما علم و عقل سبب ذهنیات محدودی متکی بر ادراک بینایی می شوند،که پیامدهای تأسف باری را در معماری معاصر داشته است

Authors

فایزه امیری پویا

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه آزاد اسلامی،علوم و تحقیقات شاهرود،گروه معماری،شاهرود،ایران

مهرداد متین

استادیار،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

قدرت الله رسولی نژاد

مربی،دانشکده معماری وشهرسازی،دانشگاه شهید رجایی،تهران،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • قیومی بیدهندی، مهرداد(1386)، "معنی در معماری غرب "تهران، انتشارات فرهنگستان ...
 • پالاسما، یوهانی(1391)، "معماری حواس وپدیدارشناسی ظریف"، ترجمه محمدرضا شیرازی، چاپ ...
 • پرتویی، پروین(1378)، 2 پدیدارشناسی مکان اول، تهران، فرهنگستان هنر. ...
 • دارتیک، آندره (1376)، "پدیدارشناسی چیست؟"، ترجمه دکتر محمود نوالی، تهران، ...
 • پالمر، ریچارد (1392)، "علم هرمونتیک"، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، ...
 • D escartes, Rene(1 972), The Philosophical works of Descartes, volumeI, ...
 • ومعنا"، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، چاپ اول، تهران، نشر مرکز. _ ...
 • پرتویی، پروین(378 1)، " پدیدارشناسی مکان "، چاپ اول، تهران، ...
 • پرتویی، پروین(378 1)، " پدیدارشناسی مکان "، چاپ اول، تهران، ...
 • نوربرگ شولتز، کریستین(1353)، "هستی، فضا _ معماری"، ترجمه محمد حسن ...
 • نوربرگ شولتز، کریستین (1382)"معماری، معناو مکان"، ترجمه ویدا برازجانی، تهران، ...
 • I17] نوربرگ شولت، کریستین(1391)، روح مکان به سوی پدیدارشناسی معماری، ...
 • پالاسما، یوهانی(1391)، "معماری حواس وپدیدارشناسی ظریف"، ترجمه محمدرضاشیرازی، چا پ ...
 • پالاسما، یوهانی(1391)، "معماری حواس وپدیدارشناسی ظریف"، ترجمه محمدرضا شیرازی، چاپ ...
 • پالاسما، یوهانی(1391)، "معماری حواس وپدیدارشناسی ظریف"، ترجمه محمد رضا شیرازی، ...
 • پالاسما، .یوهانی(1391)، "معماری حواس وپدیدارشناسی ظریف"، ترجمه محمدرضا شیرازی، چاپ ...
 • پالاسما، .یوهانی(1391)، "معماری حواس وپدیدارشناسی ظریف"، ترجمه محمدرضا شیرازی، چاپ ...
 • Norbergschulz, C(1 996), Nigh lands _ Cambrige , london, M ...
 • Norberg- Schulz, Christian(1 997), "The Phenomenon of place ", Princton ...
 • Norb ergschulz, C(1 9 96), Nighlands, C ambrige, london, M ...
 • Heraclitus , Fragment(1 993)101a, as quoted in modernity and the ...
 • P all aSma, Juhani(2009) The Thinking Hand, Existential and Embodied ...
 • Bachelard, G. (1969) "The Poetics of Space", Beacon Press, Boston. ...
 • Raier, Mari aRilke(2004) , Rodin, trans Daniel Slager , Archipelago ...
 • Heidegger, Martin (1977), What calls for Thinking, in martin Heidegger, ...
 • نمایش کامل مراجع