زیستآهنگ و تصمیمات سرمایهگذار

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 446

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF02_408

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394

Abstract:

براساس پارادایم قرن 21 در حوزهی مطالعهی رفتار عامل انسانی در سرمایهگذاری خصوصاً در بازار سرمایه، رفتار سرمایهگذاران از عوامل مختلفی همچون ادراک و حس آنان سرچشمه می گیرد (نظریهی مالی- رفتاری) و با توجه به کشفیات علم بیوریتم افراد در زمانهای مختلف رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند و این تغییر درونی می تواند علت رفتارهای بیرونی در زمینههای متفاوت باشد، لذا هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا حالات بیوریتم (زیستآهنگ)، میتواند بر معاملات سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار مؤثر باشد که برای پاسخ مبانی و فازهای سیکلهای سهگانه بیوریتم و ارتباط آن با تصمیمات سرمایهگذاران، با استفاده از منابع کتابخانهای، مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است با شناخت تأثیر حالات درونی در تصمیم گیریهای مالی و تبیین میزان ارتباط این عوامل امکان پیش بینی عکس العملهای سرمایه- گذاران و تورشهای رفتاری آنان در ایام مختلف از سیکل های سهگانه بیوریتم فراهم خواهد شد

Authors

معصومه ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

خالد احمدزاده

استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • پین، یشل. ام، (1388). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی. ...
 • جواهر دشتی، ر، مدیریت رفتارهای فیزیولوژیک و تاثیر آن بر ...
 • جواهردشتی، ر. (1379). مدیریت رفتارهای فیزیولوژیک انسان. ماهنامه تدبیر، .58-60، ...
 • حینی، س. م، مهدی زاده اشراف، ع. (1388. بیوریتم و ...
 • خادمی گراشی، م، قاضی زاده، م. (1386. بررسی عوامل موئث ...
 • دهقان، ع. (شهریور87. عوامل روانی تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در ...
 • ربیعی، ع، حاتمی نو، ف. (1390). بررسی رابطه بوریتم و ...
 • تأثیر ادراک ریسک بر سبک تصمیم گیری دانشجویان [مقاله کنفرانسی]
 • سعدی، ر، قلی پور، آ، قلی پور، ف. (1389). بررسی ...
 • سعیدی، ع، مشایخی، م. (1390. اندازه هلال ماه و بازده ...
 • عرفانی، ع. (1382). اندیشه های قتصادی دانیل کانمن، برنده جایزه ...
 • فلاح پور، س، عبداللهی، غ (1390. شناسایی و وزن دهی ...
 • لشکری، م، ماضی، ه. (1390). نظریه مالی رفتاری و تاثیر ...
 • منطقی، م. (1390). نقش نگرشهای اسلامی در فرایند تصمیم گیری. ...
 • مهدیه. ا. (1392) ارتباطات سازمانی. موسسه کتاب مهربان نشر. تهران. ...
 • Vazifedust, H., Alizadeh, A., & Dehghan, A. (2013). Study of ...
 • نمایش کامل مراجع