مقایسه سخت رویی، سازگاری اجتماعی و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان پیش دانشگاهی مدارس نمونه و عادی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,804

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON01_229

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394

Abstract:

هدف از این مطالعه مقایسه ی سخت رویی، سازگاری اجتماعی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پیش دانشگاهی مدارس نمونه با عادی بود، که یک مطالعه همبستگی و علی- مقایسه ای (پس رویدادی) است. نمونه ای شامل 61 نفر دانش آموز پیش دانشگاهی مدارس عادی، و نیز 64 نفر از مدارس نمونه شهر بجنورد، به روش خوشه ای چند مرحله ای و هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از مقایسه های بررسی دیدگاه های شخصی کوباسا (PVC)، سازگاری دانش آموزان دبیرستان سینها و سینگ (AISS) و فرم کوتاه بهزیستی روانشناختی ریف (RSPWB-18) استفاده شد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها (t=0/58 و p=0/28) نشان دهنده آن است که هیچ یک از تفاوت ها در سطح کوچکتر از 0/05 یکسویه بین نمرات سخت رویی در دو گروه، معنادار نیست. نتایج آزمون t مستقل (t=0/99 و p=0/17) برای سازگاری اجتماعی نیز معنادار نمی باشد و در بهزیستی روانشناختی، تنها در پذیرش خود (r=2/10, p=0/02) و رشد فردی (t=1/79, p=0/04) و در تعهد (t=2/01, p=0/03) دختران نسبت به پسران معنادار است. در نتیجه، دانش آموزان نمونه با عادی در سخت رویی و سازگاری اجتماعی تفاوتی ندارند. بهزیستی روانشناختی آنان، تنها در ابعاد پذیرش خود و رشد فردی، از عادی بیشتر است و در سایر متغیرها یکسانند. و دختران، نسبت به پسران، تنها از تعهد بیشتری برخوردارند.

Authors

طیبه کاملی

دانشجوی ارشد روانشناسی عمومی علوم و تحقیقات واحد خراسان شمالی

محمود جاجرمی

استادیار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اتکینسون، ریتال؛ اتکینسون، ریچارد .س؛ هیلگارد، ارنست .ر، (1387). زمینه ...
 • ایزدی‌طامه، احمد (1389)، مقایسه تاثیر آموزش صبر، حل مساله و ...
 • بشارت، محمد علی(1387)، نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روانشناختی ...
 • تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت [مقاله ژورنالی]
 • بیانی، علی‌اصغر؛ کوچکی، عاشورمحمد؛ بیانی، علی (1387)، روایی و پایایی ...
 • پنجه بند، مهرداد؛ تیموری، حسین و شکرایی، معصومه (1386)، بررسی ...
 • رابطه عملکرد خانواده با سرسختی روان شناختی دانش آموزان دبیرستان های شهر کنگاور [مقاله ژورنالی]
 • جمشیدی، بهنام آقادلاورپور، محمد، حقیقت، شهربانو؛ لطیفیان، مرتضی، (1388) مقایسه ...
 • جعفری، حسین (1392)، تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر سازگاری ...
 • چالمه، رضا (1390)، نقش واسطه ای بخشایش در رابطه ویژگی ...
 • حجاری، سارا؛ امیری، شعله؛ یارمحمدیان، احمد و ملک پور، مختار ...
 • حسین پور، محمد؛ عنایتی، میر صلاح الدین؛ کریمی، بهنیا، غلامرضا؛ ...
 • دانشکده پرستاری و kمامای ه دوره یازدهم، شماره پنجم، پی ...
 • خدابخش، محمدرضا؛ کیانی، فریبا (1391)، بررسی نقش عفو در سلامت ...
 • خدایاری فرد، محمد؛ رحیمی نژاد، عباس؛ هومن، حیدرعلی؛ غباری بناب، ...
 • خدری، عسگری، پرویز (1390)، مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سازگاری فردی- ...
 • زارعی، حیدرعلی؛ میر هاشمی، مالک (1390)، ارتباط سبک های تفکر ...
 • زاهد بابلان، عادل؛ قاسم پور، عبدالله حسن‌زاده، شهناز؛ اکبری، ابراهیم ...
 • سعیدیان، فاطمه و نیلی، محمدرضا (1390)، بررسی تاثیر باز وجود ...
 • سواری، کریم (1392)، رابطه ساده و چندگانه سرسختی روانشناختی و ...
 • شریفی، خلیل؛ عریضی، حمیدرضا؛ نامداری، کوروش (1382)، رابطه عملکرد خانواده ...
 • شکری، امید؛ شهرآرای، مهرناز؛ دانشور پژر، زهره و دستجردی، رضا ...
 • شهرکی پور، حسن؛ شیرمحمدی، رحمان و ندری، خدیجه (1389)، بررسی ...
 • صفوی، محبوبه موسوی لطفی، _ مریم؛ لطفی، رضا (1387)، همبستگی ...
 • غفوری ورنو سفادرانی، محمدرضاه کمالی، مهدی؛ نوری، ابوالقاسم (1386)، رابطه ...
 • فولاد چنگ، محبوبه‌(1385)، نقش الگوهای خانوادگی در سازگاری نوجوانان. فصلنامه ...
 • _ _ سخت رویی روانشناختی. دو فصلنامه قنبری، وحید؛ _ ...
 • کرمی، جهانگیر؛ شریفی، خلیل؛ بشلیده، کیومرث (1387)، بررسی رابطه عملکرد ...
 • گلپرور، محسن؛ آتشپور، حمید؛ هادی پور، محبوبه (1390)، مقایسه بهزیستی ...
 • مداحی، محمد ابراهیم؛ کیخای فرزانه، محمد مجتبی و صمد زاده، ... [مقاله ژورنالی]
 • معین، لادن؛ غیاثی، رویتن و مسموعی، راضیه (1390)، مقایسه سخت ...
 • ملکی، بهنام؛ محمدزاده، حسن؛ قوامی، اکبر(1390).تاثیر آموزش هوش هیجانی بر ...
 • ملتفت، قوام؛ خیر، محمد (1390)، پیش بینی بهزیستی روانشناختی با ...
 • ملتفت، قوام و خیر، محمد (1390)، رابطه بین ادراک دانش ...
 • میکائیلی منیع، فرزانه (1388)، روابط ساختاری بین بهزیستی روان شناختی ...
 • میکائیلی منیع، فرزانه (1389، بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی روانشناختی ...
 • میکائیلی، سمیه؛ جوشقانی، زهرا (1392)، رسشنامه دیدگاههای شخصی کوباسا (سرسختی)، ...
 • رحیم‌نیا، محسن؛ رسولیان، مریم (1385)، مقایسه مکانیسم های سازگاری نوجوانان ...
 • نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس ومحمودی، حدیثه (1389)، سرسختی ...
 • نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم (1388)، بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی ...
 • نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول (1390)، اثربخشی ...
 • نویدی، احد (1387)، تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های ...
 • وطن خوآه، حمید رضا و دیگران (1390)، اثر بخشی آموزش ...
 • ویسی، مختار؛ عاطف وحید، محمد کاظم و رضایی، منصور (1379)، ...
 • یاسمی نژاد، پریساه گل محمدیان، محسن؛ فعلی، بهنام (1390)، پژوهش ...
 • Changn S, Chan A. Measuring Psychological well -being in the ...
 • Kobasa. S.C. (1979). Stressful events, Personality, and health: An inquiry ...
 • Madd i, S. R;kobasa, D. M, Persico, M, LU, J, ...
 • Maddi. Salvatore, (2002). the vole of hardiness and religiosity in ...
 • Ryff, CD., & Singer, B. (1996) . Psychological well - ...
 • Seligman MA, Csikszent NMH Positive psychology. Journal of American Psychologist. ...
 • نمایش کامل مراجع