تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با خلق دانش و انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان مازندران)

Publish Year:

1394

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

666

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACCFIN04_075

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با خلق دانش و انتقال دانش سازمانی درکتابخانه های عمومی استان مازندران است. این تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نوع همبستگی و روشجمع آوری داده ها،کتابخانه ای - میدانی است. بدین منظور جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه هایاستاندارد مدیریت دانش سالیس (2002) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) استفاده شد. جامعهآماری این تحقیق، کارکنان کتابخانه های عمومی برابر با 210 نفر می باشدو تعداد نمونه آماری برابر با 210نفر میباشند به عبارتی در این پژوهش کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب شده اند. در راستای اهداف پژوهش،آمارتوصیفی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاصل از به کارگیریآزمونهای آماری نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بین خلق دانش و انتقال دانش با سرمایهاجتماعیاست.همچنین یافته های به دست آمده از روش رگرسیون، حاکی از آن است که مؤلفه سرمایه اجتماعیرابطه مثبت و معنی داری با ابعاد خلق و انتقال مدیریت دانش دارد. به عبارت دیگر؛ با بهبود مؤلفه سرمایهاجتماعی می توان شاهد توسعه ابعاد خلق و انتقال مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان مازندران بود.

Authors

مجتبیبابائی
مجتبی بابائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس- ارائه دهنده مقاله

رضیهعلیخانی
رضیه علیخانی

استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الهی، شعبان، خدیور، آمنه، حسن زاده، علیرضا، (1388)، " ارائه ...
 • ارایه چهارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش [مقاله کنفرانسی]
 • تاج بخش، غلامرضا (1392) با عنوان بررسی میزان سرمایه ی ...
 • جعفری، مصطفی، اخوان، پیمان، (1385)، " طراحی مدل مفهومی مدیریت ...
 • حسن بیگی، محسن، (388 1)، "ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت ...
 • حیدری، محمدعلی(1390)بررسی مقایسه ای ارتباط بین ابعاد سرمایه تجتماعی و ...
 • دموری، داریوش؛ حسین منصوری، حسین و محسن طاهری دمنه (1388). ...
 • دیانی، محمدحسین(1390)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای ...
 • رضاییان، علی، احمدوند، علی محمد، (1389)، "بررسی الگوهای استراتژی مدیریت ...
 • زارع محمد، ابراهیم زاده _ عیسی(1393) با عنوان بررسی سنجش ...
 • چارچوبی برای بکارگیری مدیریت دانش در سازمانهای تحقیق وتوسعه کشور [مقاله کنفرانسی]
 • گل محمدنژاد، غلامرضا(1390)"بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در ...
 • والمحمدی، چنگیز، (1388)، "تعیین و اولویت بندی عوامل اصلی اجرای ...
 • Manu, Christopher; Walker, Derek H.T (2006)." Making Sence of Knowledge ...
 • Adler, P., & S. krwon.(2002). Social Capital: Prospects for a ...
 • Bhatt, G.D. (2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction ...
 • Chen, Irene Y.L (2009). "Social Capital, IT Capability, And The ...
 • Chen, J., Z.Zhu, _ Y.H.Xie.(2004). Measuring intellectual capital: a new ...
 • I G.R. Hickman(Ed.), Leading Organizations: م Drucker, P.F. (2004). The ...
 • kyreme D.J (1998). Developing a Knowledge in Strategy Watcher, Technology ...
 • Landry, R., N. Amara, & M. Lamari .(2002). Does social ...
 • Monnavarian, Abbas; Amini, Azadeh (2009)."Do Interaction Within Network Lead To ...
 • Rooney, D. & G. Hearn (2002). The F uture Role ...
 • ACCkin 2015 ه ح + ه م C o n ...