بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه بر پیشرفت درسی دانش آموزان با سبک یادگیری کلی- متوالی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 788

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICEMSS01_175

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر هوش های چند گانه گاردنر بر پیشرفت درسی دانش آموزان با سبک یادگیری حسی- شهودی فلدر و سیلورمن در درس علوم می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پایه ششم مدارس شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخابشدند.سپس نمونهها به طور تصادفی یکی از گروههای آزمایش( 25 نفر) و گروه کنترل( 25 نفر) قرار گرفتند و بر اساس سبک یادگیری مدل فلدر و سیلورمن گروه بندی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامهسبک یادگیری فلدر و سولومان استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر بر پیشرفت درسی دانش آموزان با سبک یادگیری کلی- متوالیp=0.015 مدل فلدر و سیلورمن در درس علوم تاثیرمعنی داری دارد

Authors

صابر صیدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران

محمدجواد کرم افروز

استادیار، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آذرفر، فاطمه، 1386، سنجش و کاربرد هوشهای چندگانه در مدرسه ...
 • بالغی زاده، سوسن، 1381، مقایسه تاثیر آموزش بر اساس دیدگاه ...
 • حاجی حسین نژاد، غلامرضا و بالغی زاده، سوسن، 1383، مقایسه ...
 • رباطی، فاطمه سادات، 1386، مقایسه تاثیر آموزش بر اساس دو ...
 • رحمانی، جهانبخش و انزلی، مینا، 1391، رابطه بین سبک های ...
 • سیف، علی اکبر، 1387، روان شناسی پرورشی نوین، چاپ سوم، ...
 • شمس اسفندآباد، حسن، 1387، روانشناسی تفاوت های فردی، چاپ اول، ...
 • صمدی، معصومه، 1390، بررسی های ویژگی روان سنجی پرسشنامه سبک ...
 • عبادی، عبداله، 1384، رابطه ریخت های شخصیتی و سبک های ...
 • فناخسرو، محبوبه، 1385، مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر هوش های ...
 • گلمن، دانیل، 1387، هوش عاطفی، ترجمه حمیدرضا بلوچ، انتشارات جیحون ...
 • لطف آبادی، حسین، 1389، روانشناسی تربیتی، چاپ پنجم، انتشارات سازمان ...
 • عرمحمدی، محمود، 1385، نظریه هوش های چندگانه و دلالت های ...
 • هاشمی، ویدا، 1383، بررسی رابطه هوش هشت‌گانه گاردنر با انتخاب ...
 • Armstrong, T. (2005). Special education and the concept of neurodiversity. ...
 • Armstrong, T. (2009). Multiple intelligences in the classroomm. 3nd ed., ...
 • Barrington, B. (2004). Teaching to student diversity in higher education: ...
 • Bellower, J. B. (2008). A case study on the perceived ...
 • Berman, M. (2001): ELT through multiple intelligences. Sample. NetLearn Publications ...
 • Campbell, L., Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement: ...
 • Cooper, F.(2008) An examination of the impact of Multiple Intelligences ...
 • Coskungonilli, R. (1998). The Effects of Multiple Intelligences Theory on ...
 • Demirkan _ H., Demirbas, O. (2010). The effects of learning ...
 • Douglas O., Burton K., smith and Durham Nancy Reese.(2008). The ...
 • Fathi, A. A., Kerim, G., Mourad Ali, E. (2009). The ...
 • Felder, R. M., Soloman, B. A. (1997). Index of learming ...
 • Felder, R.M., Silverman, L.K.(1988).Learning And Teaching Style In Engineering Education ...
 • Gardner, H. (1990). Multiple Intelligences: Implications for Art and Creativity. ...
 • Gardner, H. (2004). Frames of mind: _ theory of multiple ...
 • Hoerr, T. (1996). Focusing on the personal intelligence as a ...
 • Johnson, M.(2007).The Effect of Multiple Intelligences on Elementary Student Performance ...
 • Koksal, M., Yel, M. (2007). The effect of multiple intelligences ...
 • Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as the Source of ...
 • Lazear, D. (2004). Higher-order thinking the multiple intlligences way. Saint ...
 • Litzinger, T. A., Lee, S. H., Wise, J. C., Felder, ...
 • McTighe, J., O"Connor, K. (2005). Seven practices for effective learning. ...
 • Mussen, K. S .(2007) .Comparison of the Effect of Multiple ...
 • Ozdemir, P., Guneysu, S., Tekkaya, C. (2006). Enhancing learning through ...
 • Ozdener, N., Ozcoban, T. (2004). A project based learning model's ...
 • Peirce, W. (2000). Understanding students, difficultie's in reasoning, part two: ...
 • Presley, A. I. (2005). An investigation of the teaching- learning ...
 • Rabin, S. J. (2001). An investigation of multiple intlligences and ...
 • Schunk, D. (2004). Learning theories: An education perspective (4th. ed.). ...
 • Schwert, A.(2004). Using the Theory of Multiple Intelligences to Enhance ...
 • Serdar, M. (2007). The effect of multiple intelligences theory (MIT)- ...
 • Smith, P., Dalton, J. (2005). Getting to grips with leaming ...
 • Swisher, K. (1994). American Indian learning Survey: an assessment of ...
 • Tanwir, U. H., Aditya, K. S., Banshi, D. (2010). An ...
 • Teele, S. (2002) .Rainbows of Intelligence: Exploring How Students Learm. ...
 • Tina, B., Gardner, H.(1990). A School for All Intelligence. Educational ...
 • Ucak, E. Bag, H. Usak, M .(2006). Enhancing learning through ...
 • Xei, J., Lin, R , (2009).Research on multiple intlligences teaching ...
 • Yenic. N, Aktamis, H. (2010). Determination of multiple intelligence domains ...
 • Zwno, M. S. (2003). A contribution of validation of score ...
 • نمایش کامل مراجع