پدافند غیرعامل ، مرز و تهدیدات

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 940

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGAC12_008

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

Abstract:

از آنجا که شناخت ماهیت، کارکرد و اشکال متفاوت مرز در شکلدهی مناسبات و تعاملات بین انسانها، کشورها و ملتها و برقرای امنیت جایگاه برجسته دارد؛ شناخت این مسائل میتواند کمک شایستهای در زمینه تعاملات مناسب و قاعدهمند و بدور از کشمکش و درگیری در بین انسانها و کشورها را سبب گردد. بر اساس یافتههای تحقیق همسایگی با پانزده کشور، طولانی بودن مرزها و تنوع در نحوه تعامل با هر یک از کشورها، از گذشته تا حالا باعث گردیده موضوع مرزها عمده نگرانی ایران در تصمیمگیریهای سیاسی به حساب آید. برای تدوین استراتژی و اتخاذ سیاستهای راهبردی و کاربردیجهت مقابله با تهدیدهای مرزی اولین گام شناخت منابع تهدید میباشد. منشأ و منابع تهدید مرزها میتواند متعدد و متنوع باشد. میتوان به مواردی از قبیل طولانی بودن مرزها، تعدد همسایگان، مرزهای تحمیلی و تداخل قومی فرهنگی - با کشورهای همجوار، توسعه نیافتگی مناطق مرزی، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مرزها، روند تحولات نظامهای سیاسی کشورهای همجوار، بیثباتی کشورهای همجوار، علایق و استراتژیهای قدرتها نسبت به منطقه، به عنوان مهمترین بسترهای تهدیدات مرزی اشاره کرد. شناسایی این بسترهای تهدید میتواند در راستای تدوین استراتژیهای دفاعی مناسب مورد استفاده قرار بگیرد. در این راستا در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی بستر تهدیدات - مرزی و کارکردهای مرزی جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش و مدلهای تأمین امنیت مرزی به منظور تأمین پدافند ملی پرداخته شده است

Authors

نفیسه مرصوصی

دانشیار دانشگاه پیام نور

بهادر غلامی

دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی

حسین خالدی

دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی

حسن حسینی امینی

مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اخباری، محمد؛ ای، محمدحسن.(388 1) جغرافیای مرز با تاکید بر ...
 • آزرادوارد. ای، مون چونگاین.(379 1)امنیتملیدرجهانسوم، ترجمه: پژوهشکدهمطالعاترا هبرد ی، تهران ...
 • اخباری، محمد و محمدپور علی.(1387)بحرانهای مناطق پیرامونی و امنیت مناطق ...
 • باربر، جیمز؛ اسمیت، مایکل.(372 1)ماهیت سیاستگذاری خارجی در دنیای وابستگی ...
 • بخارایی زده، سیدمهدی.(384 1) ارائه الگوی آمایش سرزمین باتاکیدبرعوامل جغرافیایی، ...
 • درایسدل، آلاسدایر؛ بلیک، جرالد.(1374)جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه، ...
 • حافظ نیا، محمد رضا(1381) جغرافیای سیاسی ایران، انتشارات سمت. ...
 • حافظ نیا، محمد رضا(1379) مبانی مطالعات سیاسی- اجتماعی، سازمان حوزه ...
 • حیدری، محمد(1381)بررسی تحولات ژئوپلیتیکی دهه پایانی قرن بیستم وتاثیرآن برامنیت ...
 • _ 1- روشندل، جلیل.(374 1)امنیت ملی _ نظام بین‌الملل، تهران، ...
 • 1- سنائی‌فر، یونس.(386 1)جغرافیای نظامی ایران، دانشگاه افسری امام علی(ع)، ...
 • صفوی، سید یحیی.(1378) جغرافیای سیاسی و نظامی ایران، تهران، انتشارات ...
 • طاهری‌موسوی، زهرا .(387 1)جغرافیا و استراتژی ملی، سازمان جغرافیایی نیروهای ...
 • عزتی، عزت الله (1381) ژئوپلیتیک، سمت، تهران. ...
 • عزتی، عزالله.(1380) ژئوپلیتیکدرقرنبیستو یکم، سمت.تهران. ...
 • عزتی، عتالله.(1377) ژئوپلیتیک، سمت.تهران. ...
 • کالینز، ‌جان، ام(1370) استراتژی بزرگ، کورش بایندر، تهران، دفتر مطالعات ...
 • کریمی پور، الله (1381)مقدمه ای بر تقسیمات کشوری ایران، جلد ...
 • کامران، ‌حسن؛ پریزادی، طاهر و حسینی‌امینی، حسن (1390)، ساماندهی فضایی ...
 • کریمی پور، یدالله.(1379)." ایران وهمسایگان، منابع تنش وتهید." انتشارات جهاددانشگاهی ...
 • کریمی‌پور، یدالله و محمدی، حمیدرضا.(388 1)ژئوپلیتیک ناحیه‌گرایی و تقسیمات کشوری، ...
 • ماندل، رابرت.(377 1) چهرهمتغیرا منیتملی، پژوهشکدهمطالعاترا هبرد ی _ تهران. ...
 • محمدی، حمیدرضا ود یگران _ (387 1)تحلیل جغرافیایی منابع تهدیدملی ...
 • محمدی، حمیدرضا _ خالدی، حسین(1 139)، ژئوپلیتیک کردستان عراق، تهران، ...
 • مجتهدزاده، پیروز.(1381)جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، سمت، تهران ...
 • مجتهدزاده، پیروز.(379 1)خلیج‌فارس، کشورها _ مرزها، انتشارات عطائی، تهران ...
 • مکلارن، آردی.(379 1)مدیریت امنیت ملی، تجربه آمریکاودرسهایی برای دول جهان ...
 • موحدی‌نیا، جعفر(1386)، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، تهران، دانشگاه صنعتی ...
 • مهری، عباس.(1381)بررسی مفهوم امنیت ملی وتاثیرآن درتوسعه پایدار، فصلنامه مطالعات ...
 • میرحیدر، دره.(383 1)." مبانی جغرافیای سیاسی." سمت.تهران. ...
 • Brandon, P(20 11), Extreme Management in Disaster Recovery, Journal of ...
 • 2-Collins, Jhon M.(1998) Military Geography Professionals and the Public, Brassey ...
 • Glasner, Martin.(1992) Political Geography, London. John Wiley49 ...
 • Taylor, Peter.(1984) Political Geography, England: Longman Scientific & Technical. ...
 • _ lman, Richard _ (1 983)Redefining S e curity, International ...
 • نمایش کامل مراجع