ارزیابی تطبیقی و تحلیل مدل های تاب آوری شهر در برابر بحران

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,017

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAECONF01_177

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

Abstract:

درسده حاضرباتوجه به رشد منابع اقتصادی انسانی اکولوژیکی و اجتماعی متمرکز و انباره آنان درشهرها و اهمیت آنان سبب شده است تا توجه یجدی به مدیریت آنان و تاب آوری شهردرزمان بحرانی های ناشی ازعوامل مصنوع و طبیعی به عمل آید به طوری که بتوان ازهزینه خسارات را به حداقل کاهش داده و ساختارها و عملکرد شهرها را به سرعت بازیابی نمود دراین میان شروع سده حاضر نقطه عطفی درجریانات مدیریت بحران بوده و نگرش ها ازمدیریت بحران به مدیریت خطر و تاب آوری شهربوده است و مدلهای متعدد تاب آوریدراین سالها تبیین و ارایه شده اند هدف کلی این پژوهش شناسایی مدلهای موثر سنجش تاب آوری و ارزیابی تطبیقی آنان با یکدیگر به منظور نیل به تفاوت های ساختاری آنان و تحلیل یکپارچه جهت ارایه چارچوب موثر مدل تاب آوری شهر است به منظور نیل به این هدف 10 مدل تاب آوری شهرها دربرابر بحران ها ازسال 2009تا 2015 شناسایی گردیده و درچارچوب تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته اند نتایج حاصل نشان دهنده این نکته است که این مدلها غالبا تفاوت های قالبی و ماهوی با یکدیگر داشته اند برخی ازاین مدلها به درجهت گسترش مفاهیم درحوزه تاب آوری گام برداشته اند و برخی دیگر برمولفه های تاب آوری و نحوه شناسایی و سنجش تاب آوری تمرکز داشته اند نتایج حاصل ازاین پژوهش چارچوب نوینی ازتاب آوری شهری است ک ابعادجدیدی ازآن را ارزیابی تحلیل و معرفی مینماید

Authors

داود کاظمی

دانشجوی دکتری شهرسازی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

علیرضا عندلیب

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Abramson, D. M., Grattan, L. M., Mayer, B., Colten, C. ...
  • Alshehri, S. A., Rezgui, Y., & Li, H. (5112). Disaster ...
  • Davis, J. (5111). Introduction o Disaster Management: Virtual University for ...
  • Peck, A., & P. Simonovic, S. (5113). Coastal Cities at ...
  • Renschler, C. S. (5113). The PEOPLES Resilience Frame work-An Integrated ...
  • نمایش کامل مراجع