CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد مطالعات فرکتالی توپوگرافی در برآورد زمین ساخت جنبا در کمربند کوهزایی زاگرس

عنوان مقاله: کاربرد مطالعات فرکتالی توپوگرافی در برآورد زمین ساخت جنبا در کمربند کوهزایی زاگرس
شناسه (COI) مقاله: SGSI18_216
منتشر شده در هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید داودی مقدم - کارشناس ارشد تکتونیک
احمد نوربخش - دکتری تکتونیک
علی فقیه - استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:
ساختارهای نزدیک به سطح زمین و فرایندهای تشکیلدهنده آنها در قالب توپوگرافی زمین بیان میشوند که بوسیله فرایندهای زمینساختی ایجاد شده و توسط فرایندهای فرسایش و رسوبگذاری اصلاح میشوند. توپوگرافی سطح زمین یک توزیع آماری پیوسته است که دارای خواص فرکتالی میباشد. در این مقاله، ویژگی های فرکتالی چشماندازهای زمین در کمربند کوهزایی زاگرس با استفاده از تصاویر ماهوارهای و با روش Roughness - Length به صورت پروفیلهای توپوگرافی از شمال شرق تا جنوب غرب عمود بر روند زاگرس به طور گسترده مطالعه شد. سپس ارتباط تغییرات بعد فرکتال با عوامل زمینشناختی در طول هر پروفیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت ارتباط بین بعد فرکتال با میزان پتانسیل فعالیت منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

کلمات کلیدی:
کمربند کوهزایی زاگرس، توپوگرافی، فرکتال، زمینساخت، سنگشناختی، زمینریخت شناسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/391519/