نقش اترهای جدید و آلکوکسیسیلانها به عنوان الکتروندهندههای خارجی در پلیمریزاسیون پروپیلن با کاتالیست صنعتی زیگلر-ناتا

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 618

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCPCO02_101

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

Abstract:

ترکیبات اتری جدید با تعداد گروههای متوکسی مختلف شامل 1و 3-دیمتوکسی- 2و 2-بیس(متوکسیمتیل)پروپان و 1- متوکسی- 2و 2بیس(متوکسیمتیل)بوتان توسط واکنش ویلیامسون سنتز شدند. این ترکیبات اتری توسط طیفسنجی FTIR 1 و HNMR شناسایی شدند وسپس به عنوان الکتروندهندههای خارجی برای پلیمریزاسیون پروپیلن با کاتالیست زیگلر-ناتا برای مقایسه با سیکلوهگزیل متیل دیمتوکسی سیلان و دیسیکلوپنتیلدیمتوکسی سیلان به کار برده شدند. کاتالیست تجاری زیگلر-ناتا بر پایهی دیکلریدمنیزیم MgCl2/ID/TiCl 4 شامل الکتروندهندهی داخلی از نوع فتالات، برای پلیمریزاسیون استفاده شد. نقش این ترکیبات اتری و آلکوکسیسیلانهای صنعتی بر روی خواص پلیپروپیلن با استفاده از روش انحلالپذیری اورتوزاین، شاخص جریان مذاب و کالریمتری روبشی تفاضلی مطالعه شد. افزایش چنین الکتروندهندههایی منجر به بهبود در فعالیت و گزینشپذیری سیستمهای کاتالیست زیگلر-ناتا میشود

Authors

رویا زاهدی

دانشجوی دکتری، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران

سیدحیدر میرجهانمردی

دانشجوی دکتری، خوزستان، ماهشهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر

فرامرز افشارطارمی

پروفسور، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران

مهدی نکومنش حقیقی

پروفسور، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • مرکز پژ و هش ها ی صنعتی و معد نی ...
 • مرکز پژ و هش ها ی صنعتی و معد نی ...
 • Kissin, Y.; Alkene polymerization reactions with [1] transition metal catalysts, ...
 • Macromo lecules, 45 (9), pp. 3695-3701, 2012. ...
 • TiCl, with activated MgCl, ", Jourhal of Catalysis, 266 (1), ...
 • Bazhenov, A. S, Denif, P., Leinonen, T., Pakkanen, [10] A., ...
 • Chumachenko, N., Zakharov, V., Bukatov, G., [12] Sergeev, S., _ ...
 • Science, 132 (12), pp. 41689-41696, 2015. ...
 • titanium-magne sium catalysts", Polymer Science Series B, 52 (9-10), pp. ...
 • symposia, Wiley Online Library, pp. 115-120, 2009. ...
 • Zhang, H.-x., Lee, Y.-j., Park, J.-r., Lee, D.-h., Yoon, [16] ...
 • Catalyst', Macrom olecular Reaction Engineering, 6 (6-7), pp. 265-274, 2012. ...
 • donor", Macrom olecular Research, 19 (6), pp. 622- 628, 2011. ...
 • Lee, J. W., Jo, W. H., "Chemical structure [20] stereospecificity ...
 • Qiao, J., Guo, M., Wang, L., Liu, D., Zhang, X., ...
 • Vanka, K., Singh, G., Iyer, D., Gupta, V. K., _ ...
 • molecular weight distribution", Polymer bulletin, 66 (5), pp. 627-635, 2011. ...
 • Polymerization Using Typical External Donors", M acromoleculat symposia, Wiley Online ...
 • _ _ _ [25] DNBP-TiCl, catalyst with alkoxy disilanes as ...
 • Research, 53 (46), pp. 17929-17936, 2014. ...
 • Model" Macrom olecular Chemistry and Physics, 206 (9), pp. 961-966, ...
 • Andoni, A., Chadwick, J. C., Milani, S., [29] Niemantsverdr et, ...
 • Part A: Polymer Chemistry, 48 (2), pp. 351-358, 2010. ...
 • _ _ [32] Electron Donor", The Journal of Physical Chemistry ...
 • نمایش کامل مراجع