بررسی رابطهء بین هوش معنوی و تاب آوری در کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,508

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIMH01_013

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1394

Abstract:

مقدمه: اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت و مذهب، به ویژه هوش معنوى، از جهات مختلف در عصر جدیداحساس مى شود. لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش معنویت با استفاده از سازه هوش معنوی، در تاب آوری افراد می باشد.روش بررسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش پیمایشی- توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان ستاد سازمان عقیدتی سیاسی ناجا و یگان های ع.س مستقر در شهرتهران می باشند و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 262 نفر برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار لیزرل استفاده شده است.یافته های تحقیق: بین هوش معنوی و تاب آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان مولفه های هوشمعنوی (تفکر کلی بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، پرداختن به سجایای اخلاقی و خوداگاهی و عشق وعلاقه) با تاب آوری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب مسیر مابین مولفه های هوش معنوی و متغییر تابآوری، میزان اثرگذاری این متغییرها بر تاب آوری را نشان داد.نتیجه گیری: در تبیین نتایج تحقیق می توان گفت: باورهای معنوی و به طور کلی معنویت، هدف زندگی را برای فردروشن می کند و مایه تسلی در شرایط دردناک، تهسیل کننده و پایه ای اساسی برای مقاومت در برابر مشکلات زندگیبشر در عصر حاضر است.

Keywords:

هوش معنوی , سلامت روان , تاب آوری , نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران , سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

Authors

حمید امان الهی نیک

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

سعید امان الهی نیک

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • عابدی، حسن؛ رستگار، عباسعلی(1386). ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، ...
 • خدابخشی کولائی، آناهیتا و دیگران(1392). ارتباط هوش معنوی با تاب ...
 • رجائی، علیرضا (1388). هوش معنوی: دیدگاهها و چالش ها، پژوهشنامه ...
 • سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس(1386). تاب آوری، سلامت ...
 • گلچین، مجتبی؛ سنجری، احمدرضا(1390). بررسی رابطه میان هوش معنوی و ...
 • حمید، نجمه و دیگران (1391). بررسی رابطه سلامت روان و ...
 • وست، ویلیام‌(1383). روا ندرمانی و معنویت. ترجمه ی شهریار شهیدی ...
 • هاشمی لادن؛ جوکار، بهرام (1390). بررسی رابطه میان تعالی معنوی ...
 • Amram, Y. (2009). "Intelligence beyond IQ: _ contribution of emotional ...
 • Ashmos, D. P. & Duchon, D. (2000). Spritituality at Work: ...
 • Bradley, J., & Kauanui, S. (2003). Comparing spirituality on three ...
 • Cavanagh, G. (1999). Spirituality for managers: Context and Critique, Journal ...
 • viable model and self-report A:ه DeCicco, David B., King Teresa ...
 • Emmons, R. A. (2000). "Spirituality and intelligence: Problems and prospects", ...
 • Journal for the Psychology of Religion, Vol. 10, PP: 27-34. ...
 • Gibbons, P .(1999). Spiritality at Work: A Pre -Theoretical Overview, ...
 • Gomez, R., & Fisher, J. W. (2003). Domains of spiritual ...
 • Griffin , D.R (Ed.) (1998). Spirituality and Society: Postmodern Spiritu-ality ...
 • Hall, D. T. (1996). Protean careers of the 21st century. ...
 • King, D. B. (2008). "Rethinking claims of spiritual intelligence: A ...
 • Finding Kinjerski, V. M. & Skrypnek Berna J. (2004). Defining ...
 • Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The ...
 • Masten, A. S., Hubbard, J. J., Gest, S. D., Tellegen, ...
 • Neal, J. A.(1997). Spiritality in management education: a guide to ...
 • Journal of Management Education, Vol. 21, No. 1, pp. 121-39. ...
 • Redmond, B. F. (2010). Self-Efficacy Theory: Do I think that ...
 • Rifkin, y. (1995). The end of work: Technology, Job and ...
 • Sundararajan. SH .(_AA+). The relationship of spirituality to resilience in ...
 • Vol. 2, No. 42, PP: 16-33. .36 ...
 • Zohar, D. & Marshal, L. (2002). :Cultivating spiritual intelligence to ...
 • نمایش کامل مراجع