رابطه ساختار سرمایه با تاکید بر اهرم مالی با نرخ بازده و ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year:

1394

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

699

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB01_260

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394

Abstract:

این تحقیق تحت عنوان رابطه ساختار سرمایه با تاکید بر اهرم مالی با نرخ بازده و ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران طی سالهای 92-1388 مورد پژوهش قرار گرفته است .تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت هاست. هدف ما در این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که آیا انواع ساختار سرمایه در شرکتهایانتخاب شده در دوره زمانی مورد نظر تاثیری بر ریسک سهام و نرخ بازده آنها داشته است یا خیر؟ این تحقیق از نوع کاربردی می باشد که بااستفاده از اطلاعات واقعی و از طریق آماره های آزمون به اثبات فرضیه پرداخته شده است .قلمرو موضوعی تحقیق در برگیرنده شرکت هایفعال در بورس اوراق بهادار می باشد که طی سالهای 92-1388 در بورس حضور داشته و حداقل یکبار از طریق افزایش سرمایه، تأمین مالی کرده باشند .روشهای آماری بکار گرفته شده جهت آزمون فرضیه، با استفاده از نرم افزار spss با روش رگرسیون پانل دینا می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از ساختار سرمایه (بدهی های بلندمدت/جمع حقوق صاحبان سهام) نمی توان ریسک سهام را پیشبینی کرد و ساختار سرمایه نمی تواند به عنوان یک عامل تشخیص ریسک سهام شرکتها برای تصمیم گیران باشد. برای آزمون فرضیات از سهمدل استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل اول معنادار می باشد و برای مدل اول نتایج نشان دهنده این است که بین تغییرات نسبتبدهی به حقوق صاحبان سهام با تغییرات نرخ بازده سهام ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط مثبت می باشد. از آنجایی که نرخ بازدهسهام با ساختار سرمایه ارتباط معنی داری دارد لذا پیشنهاد می شود در هنگام نیاز به منابع مالی، در صورتی که منابع داخلی شرکت جوابگوینیاز مالی نباشد، جهت افزایش ثروت سهامداران تامین مالی بیشتر از طریق بدهی ها انجام گیرد.در مدل دوم بین ساختار سرمایه با ریسکسهام ارتباط معنادار وجود ندارد در نتیجه مدل سوم بدلیل عدم ارتباط ساختار سرمایه با ریسک ،کاربردی در این پژوهش نخواهد داشت.

Authors

بهرام یدالهی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • - رحیمیان، نظام الدین و توکل نیا، اسماعیل و تیرگری، ...
 • - کاشانی ور، محمد و مومنی یانسری، ابوالفضل، 1387، بررسی ...
 • -قالیباف اصل، حسن، 1373، بررسی تاثیر ساختار سرمایه (اهرم مالی) ...
 • - کمال آبادی، محمدحسن، 1376، بررسی رابطه بین نسبت بدهی ...
 • - شباهنگ، رضا، 1374، مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات سازمان ...
 • - انواری رستمی، علی اصغر، 1378، مدیریت مالی و سرمایه ...
 • -Modigliani, franco and Miller, merton, (1985), "the cost of capita; ...
 • -Hampton, John J, (1989) "Financial Decision making" prentice-Hall, Engelwood, 4t ...
 • Barely, Michael and others, (1994) "The existence off an optimal ...
 • -Mauslis, R.W, (1990) "The effect of capital structure change on ...