بررسی تأثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی کارکنان دادگستری ارومیه

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 640

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB01_353

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394

Abstract:

این مطالعه در راستای بررسی تأثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی کارکنان دادگستریارومیه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، تحقیقی توصیفیاست.جامعه آماری آن کارکنان دادگستری در شهرستان ارومیه می باشد. که تعداد آنها جمعاً 861 نفر می-باشد و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 266 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. از پرسشنامهاستاندارد جهت سنجش مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده شده که آلفای کرونباخ آنها بهترتیب 86 و 87 درصد میباشد. جهت تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها از آزمون های کولموگروفاسمیرنف و رگرسیون استفاده شد، نتایج بررسی حاکی از آن است که پیاده سازی مدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی کارکنان دادگستری ارومیه مؤثر است و همچنین میزان تأثیر ابعاد متغیر پیاده سازیمدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی کارکنان دادگستری ارومیه بررسی شد.

Keywords:

پیاده سازی مدیریت دانش , کارآفرینی سازمانی , دادگستری ارومیه

Authors

پروین عبدالهی وقاصلو

کارشناس ارشد مدیریت دولتی- گرایش نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

رحیم عابدی

استادیار دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :